Monsuny

Monsuny występują na obszarach, gdzie sąsiadują z sobą rozległe lądy i obszary wodne, zwłaszcza w płd. i płd. wsch. Azji.

Latem wnętrze lądu intensywnie się nagrzewa i powstaje głęboki środek niskiego ciśnienia. Monsun letni to wiatr wiejący od strony nadoceanicznych ośrodków wyższego ciśnienia przynoszącego opady. Zimą wnętrze lądu znacznie się oziębia tworząc ośrodek wysokiego ciśnienia. Nad oceanem jest znacznie cieplej, ciśnienie jest więc wyższe.

Monsun zimowy to suchy wiatr z wnętrza lądu. Bryza to wiatr występ. w cyklu dobowym w wąskich strefach oceanów, mórz i większych jezior w wyniku różnic termiczno-barycznych między lądem a wodą. Fen to wiatr lokalny wyst. w chmurach. Wieje on od wierzchołku ku dolinom przynosząc ocieplenie (i zagrożenie lawinowe), jest silny i porywisty.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wiatry na ziemi – pasaty i monsuny

Wiatry na ziemi – pasaty i monsuny

Mechanizm powstawania wiatrów jest uwarunkowany nierównomiernym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Powietrze nad obszarami silniej nagrzewanymi zwiększa swoją temperaturę, a co za tym idzie – ob...

Geografia

Monsuny i bryzy

Monsuny: wiatry sezonowo zmienne o dużej sile, wiejące najintensywniej w Azji południowej, południowo wschodniej oraz w Australii północnej. Kierunek ich zmienia się, ponieważ zmienia się układ ciśnień między zbiornikami wodnymi ...

Geografia

Co to sa monsuny i pasaty i gdzie występują

Co to sa monsuny i pasaty i gdzie występują...

Geografia

Wymień charystyka : Pasatów (3 cechy) Monsuny (5 cech )

Wymień charystyka : Pasatów (3 cechy) Monsuny (5 cech )...

Geografia

wybierz jedno i opisz jak najwięcej 1) Monsuny i ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka 2) ochrona środowiska i zrównoważony rozwój 3) skutki działania człowieka w środowisku przyrodniczym

wybierz jedno i opisz jak najwięcej 1) Monsuny i ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka 2) ochrona środowiska i zrównoważony rozwój 3) skutki działania człowieka w środowisku przyrodniczym...