Pieśń o Rolandzie

Ważne
Chanson de geste - pieśń o czynach, jest to francuski gat. Literacki dotyczący epiki opowiadający o wzniosłych dziejach rycerza. Pieśń o Roladzie jest jedną z pierwszych eposów Francji

Epopeja - gatunek należący do epiki mimo, że pisany wierszem jest to obszerny utwór rozpoczynający się inwokacją, w którym przedstawia się wydarzenia jednostki na tle ważnych dziejów historycznych

Opracowanie


Pieśń o Roladzie zaliczana jest do utworów o sztuce pięknego umierania (ars bene moriendi)

Bohaterem utworu jest Hrabia Rolad, którego król Francji Karol Wielki wysyła na krucjatę do Hiszpanii. Rolad dzielnie walczy z Saracenami ale pewnego razu wpada w pułapkę. Większa cześć pieśni poświęcona jest obrazowi umierania bohatera
- bohater chce być bliżej Boga, dlatego wzbił się na szczyt góry
- zwraca głowę w stronę Hiszpanii- wroga, aby wspomnieć swoje czyny
- wspomina własne życie (krucjaty, słodką Francję, rodzine i króla
- prosi o przebaczenie Boga, aby ten odpuścił mu grzechy
- prosi o zbawienie
- oddaje Bogu prawą rękawicę

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pieśń o Rolandzie - opracowanie lektury

1. Karol Wielki planuje podbić Saragossę. Marsyla, władcę Saragossy ogarnia strach. Jeśli nie chce, aby Saragossa została zrównana z ziemią, musi pójść na ustępstwa. Wysyła posłów do Karola

2. Posłowie przedstawiają ofertę...

Język polski

Charakterystyka o rolandzie (pieśń o Rolandzie)charakterystyka oCharakterystyka o rolandzie (pieśń o Rolandzie)charakterystyka  o rolandzie (pieśń o Rolandzie)

Charakterystyka o rolandzie (pieśń o Rolandzie)charakterystyka oCharakterystyka o rolandzie (pieśń o Rolandzie)charakterystyka  o rolandzie (pieśń o Rolandzie)...

Język polski

Ułóż krzyżówkę pieśń o rolandzie z hasłem pieśń o rolandzie

Ułóż krzyżówkę pieśń o rolandzie z hasłem pieśń o rolandzie...

Język polski

Wymień cechy Rolanda i Przedstaw go ,,Pieśń o Rolandzie' Opisz sytuację ukazaną w fragmencie ,,Pieśń o Rolandzie ' Na jutro dam 40 punktów

Wymień cechy Rolanda i Przedstaw go ,,Pieśń o Rolandzie' Opisz sytuację ukazaną w fragmencie ,,Pieśń o Rolandzie ' Na jutro dam 40 punktów...

Język polski

Czy uważasz że "Pieśń o Rolandzie" mówi także o nas, ludziach z przełomu XX i XXI wieku.

Niezależnie od epoki, zawsze cenione są wartości takie jak miłość do Boga i ojczyzny, odwaga, honor, lojalność, uczciwość, a także szacunek wobec innych. Wszystkim tym odznaczał się Roland, główny bohater "Pieśni o Rolandzie&quo...

Język polski

Pieśń o Rolandzie- informacje.

Pieśń o Rolandzie to najstarszy i najsłynniejszy epos francuski, rycerski.
Roland jest to postać historyczna. Hrabia Roland wywodził się z bogatego i szlachetnego rodu, był siostrzeńcem cesarza Franków Konrada wielkiego. Jego najlepszym...