Opis życia i mieszkańców pustyni

Mieszkańcy pustyni prowadzą osiadły lub wędrowny tryb życia. Głównym zajęciem Koczowników (zwanych również Beduinami) jest hodowla wielbłądów, owiec i kóz. Beduini potrafią znaleźć na pustyni miejsce, w którym kopia głęboką studnię i uzyskują dostęp do wody gruntowej. W tym miejscu zakładają wioskę.

Chów zwierząt nie zapewnia im dostarczających warunków do życia i dlatego często zostają kierowcami, a transport samochodowy stopniowo zastępuje im karawany wielbłądów.

Ludność osiadła żyje w oazach, zajmując się rolnictwem, handlem i rzemiosłem. Uprawia się tam cytrusy, banany, arbuzy, warzywa i zboża. Nie można sobie wyobrazić oazy bez pięknych palm daktylowych.
w XX w. życie ludzi w wielu krajach położonych w strefie pustyń odmieniła ropa naftowa. W niektórych krajach arabskich wyrosły szyby naftowe, zbudowano zbiorniki ropy, rurociągi do portów morskich, rafinerie i drogi szybkiego ruchu. Dla tych państw ropa naftowa stała się źródłem wysokich dochodów.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Ułóż kilku zdaniowy opis życia pracy mieszkańców pustyni, korzystając z wyrazów: beduin,oaza,koczownik,pasterstwo,woda,wielbłąd,handel, ropa naftowa,rzemiosło,rolnictwo,palma daktylowa,transport

Ułóż kilku zdaniowy opis życia pracy mieszkańców pustyni, korzystając z wyrazów: beduin,oaza,koczownik,pasterstwo,woda,wielbłąd,handel, ropa naftowa,rzemiosło,rolnictwo,palma daktylowa,transport...

Biologia

Ułuż kilku zdaniowy opis życia i pracy mieszkańców pustyni.

Ułuż kilku zdaniowy opis życia i pracy mieszkańców pustyni....

Język polski

W Pustyni i Puszczy Opis życia w Baobabie 1.Jak wyglądał baobab? 2.Jakich mieszkańców wyproszono z środka? ( np.Węża Boa ) 3.Jak urządzono siedzibę ? 4.Jak Stać nazwał baobab? W Zdaniach !!! DAJĘ AŻ 20 PUNKTÓW :3

W Pustyni i Puszczy Opis życia w Baobabie 1.Jak wyglądał baobab? 2.Jakich mieszkańców wyproszono z środka? ( np.Węża Boa ) 3.Jak urządzono siedzibę ? 4.Jak Stać nazwał baobab? W Zdaniach !!! DAJĘ AŻ 20 PUNKTÓW :3...

Biologia

Ułóż kilkuzdaniowy opis życia i pracy mieszkańców pustyni .

Ułóż kilkuzdaniowy opis życia i pracy mieszkańców pustyni ....

Biologia

Ułóż ⇒kilkuzdaniowy opis życia mieszkańców pustyni, korzystając ze słów:beduin oaza koczownik pasterstwo woda wielbłond handel ropa naftowa rzemiosło rolnictwo palma daktylowa transport.Pamiętaj o odpowiedniej formie graficznej

Ułóż ⇒kilkuzdaniowy opis życia mieszkańców pustyni, korzystając ze słów:beduin oaza koczownik pasterstwo woda wielbłond handel ropa naftowa rzemiosło rolnictwo palma daktylowa transport.Pamiętaj o odpowiedniej formie graficznej...