Rycerstwo i okrucieństwo. Hektor i Achilles

Najstarszą wojną w dziejach Europy , ukazaną przez starożytnego pisarza Homera , była wojna trojańska z XII wieku p.n.e. . W ostatnim roku wojny , kiedy toczy się akcja Iliady , Homer opisuje liczne pojedynki pomiędzy wojownikami i bitwy toczące się wokół miasta. Przedstawia sławnych rycerzy , ich uzbrojenie , a przede wszystkim podkreśla ich rycerskość , a także i okrucieństwo. Szczególnie widoczne jest ono w czasie słynnego pojedynku Hektora i Achillesa .

Starogrecki ideał rycerski musiał być szlachetnego pochodzenia i mieć dostojnych przodków. Powinien być też doskonałym wojownikiem i posiadać umiejętność
władania każdą bronią . Nieobojętny też był jego wygląd , nienaganny ubiór , szlachetne rysy twarzy oraz gotowość obrony ojczyzny i szacunek dla przeciwnika .Większość z tych cech spełniali Achilles i Hektor . Obaj byli najdzielniejszymi i największymi wojownikami swoich wojsk . Achilles w obozie Achajów , Hektor wśród obrońców Troi . Pochodzili ze znakomitych rodów . Odznaczali się męstwem i odwagą , dbali o sławę i honor .Dowodzi tego ich bezpośrednie starcie , do którego doszło po śmierci Patroklesa.

Hektor wyrusza na nie mimo , iż przeczuwa zbliżającą się śmierć . Jego zamiaru – podyktowanego obowiązkiem obrony Ojczyzny i troska o honor swój i rodziny – nie zmieni nawet widok malutkiego dziecka i usiłującej go powstrzymać żony „ Zgubi cię twoja odwaga, szalony ! Ty nie masz litości ani nad dzieckiem nieletnim , ani nade mną nieszczęsną...”. Poświęca własne szczęście u boku żony i synka. Nie chce okryć hańbą rodziny i patrzeć na to , jak zostają wzięci do niewoli „ Jako nad stanem twoim serce mi się krwawi, gdy cię weźmie wódz grecki, wolności pozbawi .Pod groźną panią nędzne będziesz życie wiodła... „ . Za sprawę honoru uważał stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem: ,,Lecz teraz serce mi każe stanąć i zetrzeć się z tobą. Zwyciężę ciebie lub zginę.”
Walczy do końca , wiedząc że nie ma żadnych szans i nikt mu nie jest w stanie pomóc. Bój toczy przecież z Achillesem , posiadającym boską siłę , który został na tą walkę specjalnie wyposażony i przygotowany ( tarcza Achillesa ).Mimo to nie stchórzył , walczy o honor i o to by go doceniono w przyszłości „ ... W pierwszych szeregach wśród Trojan o sławę walczyć zaszczytną.... i wsławić własne swe imię „ . Nie boi się stanąć śmierci naprzeciw. Pogodził się z tym ,że jest skazany na zejście z tego świata , pragnie jedynie aby jego zwłoki zostały zwrócone rodzicom albo chociażby pochowane „ Nie daj , by psy mnie szarpały....... Niechaj powróci me ciało do domu i niech je Trojanie oraz Trojanki na stosie złożą ... „ . Hektor przedstawiony jest jako rycerz prawy i uczciwy , szanujący zwyczaje wojenne i przeciwników , z którymi walczy. W razie zwycięstwa gotów jest na poszanowanie zwłok nieprzyjaciela „ Ciała ja twego nie zelżę okrutnie..... , a zwłoki oddam z powrotem Achajom „ . Jego wyznanie w obliczu śmierci „ jesteś tak mężny „ jest wielkim dowodem uznania waleczności i odwagi Achillesa .

Achilles odporny na wszelką broń , mężny i odważny wzbudzał respekt zwłaszcza wśród wrogów , zaś u swoich podziw i szacunek .Decydując się na walkę z Hektorem udowadnia ,że zwycięstwo , sława i honor są dla niego najcenniejsze. Ambicja pokonania przeciwnika pozwala stosować takie chwyty ja podstęp . W walce tej pokazał , jak bardzo potrafi być mściwym i bezlitosnym wojownikiem „ Dziś mi za wszystkie zapłacisz smutki po mych towarzyszach ..... Dusza wzburzona i gniewna mnie skłania , aby w kawały ciebie porąbać i żywcem żreć za to , coś mi uczynił „ . Po zabiciu Hektora Achilles znieważa jego ostatnią prośbę o uszanowaniu zwłok i przywiązuje ciało do rydwanu , ciągnąc je po piasku „Ostrym żelazem nogi przedziurawił obie i do wozu swojego przywiązał powrozem....Pastwił się nad Hektorem zwycięzca zajadły „ . Był to czyn sprzeczny z obowiązującym wtedy kodeksem rycerskim i Achillesa nic nie może usprawiedliwiać . Z jednej strony mści się on na Hektorze za śmierć przyjaciela , ale z drugiej strony pokazuje jak cenną i starannie pielęgnowaną wartością jest przyjaźń . Pokazuje też w swoim postępowaniu , że potrafi się wyciszyć i zrównoważyć .
Dowodem na to jest przyjęcie Priama , ojca Hektora , który przybył po ciało swojego syna.. Achilles zwraca się do niego z czcią , współczuciem i podziwem „ podniósł starca z ziemi .......O nieszczęśliwy starcze! Cos ty nędzy zażył ! Jakże się sam przez obóz grecki przejść odważył ! „ Wydaje zwłoki Hektora i nakazuje powstrzymanie działań wojennych ,żeby Trojanie z należytym szacunkiem pochowali ciało swojego narodowego bohatera „ Ale mi powiedz , jak ci potrzebny czas długi do oddania synowi ostatniej przysługi , abym lud wstrzymał i sam nie myślał o wojnie „ .

Myślę , że przedstawieni prze mnie starożytni bohaterowie są prawdziwym przykładem rycerzy , z których przebija głównie rycerskość , a niekiedy i okrucieństwo. Jednak obaj działają w słusznym celu , broniąc bowiem nie tylko własnej godności i życia ,
ale również usprawiedliwia ich obrona całego swego narodu .To co robią , nie jest być może najlepsze , nigdy bowiem nie można poprzeć zabijania i okrucieństwa , ale związany jest z tym właśnie wzór postępowania dobrego rycerza i wartości jakie powinien on reprezentować .
Na koniec uważam , że prawdziwe jest stwierdzenie , iż każda epoka tworzy przecież bohaterów- rycerzy na miarę swoich czasów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rycerstwo i okrucieństwo. Hektor i Achilles

Najstarszą wojną w dziejach Europy , ukazaną przez starożytnego pisarza Homera , była wojna trojańska z XII wieku p.n.e. . W ostatnim roku wojny , kiedy toczy się akcja Iliady , Homer opisuje liczne pojedynki pomiędzy wojownikami i bitwy toc...