Przecinki w zdaniu złożonym współrzędnie i podrzędnie

W zdaniu złożonym współrzędnie przecinka nie stawiamy przed spójnikami:
i, oraz, lub, albo, bądź, ani, ni -jeżeli się nie powtarza. Przykład:                                                      Lubię i placki i jabłka i lody.-źle
Lubię i plackii jabłkai lody.-dobrze, bo przed 2 i 3 literą ,,i" jest przecinek, bo ,,i" się powtarza .                                                                                                                                                           Przecinek stawiamy przed spójnikami:
ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, a, więc.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przecinki w zdaniu złożonym współrzędnie i podrzędnie

W zdaniu złożonym współrzędnie przecinka nie stawiamy przed spójnikami:
i, oraz, lub, albo, bądź, ani, ni -jeżeli się nie powtarza. Przykład:                          &n...