Współrzędne geograficzne.

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
Wiemy, że Ziemia obraca się wokół własnej osi.

Oś Ziemi to linia poprowadzona w naszej wyobraźni i skierowana na Gwiazdę Polarną. Wyobrażone punkty, w których oś Ziemi przecina powierzchnię Ziemi nazywamy biegunami. Można to dokładnie zaobserwować na globusie, który jest modelem Ziemi.
Na Ziemi znajdują się lądy i oceany. Ponieważ potrzebna była metoda lokalizowania obiektów na kuli ziemskiej, stworzono sposób lokalizacji tych obiektów w układzie nazwanym układem współrzędnych. Są to umowne linie poprowadzone na kuli ziemskiej ze wschodu na zachód i z południa na północ.

Siatka geograficzna i siatka kartograficzna.
•Siatka geograficzna - jest to układ południków i równoleżników na powierzchni ziemi lub globusie.
•Siatka kartograficzna - jest to układ południków i równoleżników na mapie, jest ona odwzorowaniem siatki geograficznej.

POŁUDNIKI
Własności południków:
wszystkie są łukami jednakowej długości,
wyznaczają kierunek północ-południe,
„zbiegają się” na biegunach,
przybierają wartości od 0 do 180, przy czym południki 0 i 180 dzielą kulę ziemską na półkulę wschodnią i zachodnią,
na powierzchni Ziemi można w wyobraźni narysować nieskończenie wiele południków.

RÓWNIK
Jeżeli każdy z południków podzielimy w wyobraźni na połowy, a przez punkty podziału poprowadzimy linię wokół obwodu Ziemi, to otrzymamy okrąg, który przecina południki pod kątem prostym. Jest to równik. Równik dzieli kulę Ziemską na północną i południową.

RÓWNOLEŻNIKI
Na północ i południe od równika można wyznaczyć równoleżniki, które są do niego równoległe.
Własności równoleżników:
równik i równoleżniki są do siebie równoległe,
równik jest najdłuższym równoleżnikiem,
między równikiem a biegunami można wyznaczyć nieskończenie wiele równoleżników,
równoleżniki są różnej długości,
równoleżniki wyznaczają kierunki wschód-zachód.

Szerokość geograficzna – jest to kąt zawarty między płaszczyzną równika a prostą wyprowadzoną
ze środka Ziemi do danego punktu na jej powierzchni.
•szerokość geograficzną mierzy się od równika w kierunku północnym lub południowym; dlatego też zawsze należy pamiętać, aby określić, na jakiej półkuli jest położony dany punkt;
•szerokość geograficzną mierzymy w stopniach i minutach, które oznaczone są na południkach;
•wszystkie punkty położone na tym samym równoleżniku mają taką samą szerokość geograficzną;

Długość geograficzna – jest to kąt zawarty między półpłaszczyzną południka 00 a półpłaszczyzną południka danej miejscowości
•długość geograficzną mierzy się od południka 00, który umownie przyjęto, że przechodzi przez dzielnicę Londynu;
•długość geograficzną mierzy się zawsze od południka 00 do 1800 na wschód albo na zachód, dlatego też zawsze trzeba określić, na jakiej półkuli leży wybrany punkt - E lub W;
•długość geograficzną mierzymy stopniami i minutami oznaczonymi na równoleżnikach;
•wszystkie punkty położone na tym samym południku mają jednakową długość geograficzną;

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą 60*N k 30*E. Określ współrzędne geograficzne punktów B i C. Daję naj

Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą 60*N k 30*E. Określ współrzędne geograficzne punktów B i C. Daję naj...

Geografia

Określamy współrzędne geograficzne na mapie  Określ współrzędne geograficzne: Katowic,Skarżysko-Kamienna,Bełchatów  Planeta Nowa cz 1 klasa 1 gimnazjum str 12

Określamy współrzędne geograficzne na mapie  Określ współrzędne geograficzne: Katowic,Skarżysko-Kamienna,Bełchatów  Planeta Nowa cz 1 klasa 1 gimnazjum str 12...

Geografia

Podaj współrzędne geograficzne : -Warszawy -Londynu -Moskwy Współrzędne geograficzne to wysokośc i szerokośc geograficzna. Nie biorę pod uwagę odpowiedzi żywcem ściągniętych z Wikipedii !!! Najlepiej z jakiegoś atlasu,mapy lub globusu! DAJE NAJ!!!

Podaj współrzędne geograficzne : -Warszawy -Londynu -Moskwy Współrzędne geograficzne to wysokośc i szerokośc geograficzna. Nie biorę pod uwagę odpowiedzi żywcem ściągniętych z Wikipedii !!! Najlepiej z jakiegoś atlasu,mapy lub globu...

Biologia

Co to są współrzędne geograficzne ?   współrzędne geograficzne-szerokość i długość geograficzna mierzona w stopniach.

Co to są współrzędne geograficzne ?   współrzędne geograficzne-szerokość i długość geograficzna mierzona w stopniach....

Geografia

określ współrzędne geograficzne   miasto                        współrzędne geograficzne Montevideo Sydney Bombaj Aleksandria Kapsztad

określ współrzędne geograficzne   miasto                        współrzędne geograficzne Montevideo Sydney Bombaj Aleksandria Kapsztad...

Geografia

Punkt A ma współrzędne geograficzne 55stopni N, 135stopni E Zapisz współrzędne geograficzne punktu B, który leży na tym samym równoleżniku i jest oddalony od punkt A o 75stopni na wschód .       Z GÓRY DZIĘKI ;))

Punkt A ma współrzędne geograficzne 55stopni N, 135stopni E Zapisz współrzędne geograficzne punktu B, który leży na tym samym równoleżniku i jest oddalony od punkt A o 75stopni na wschód .       Z GÓRY DZIĘKI ;))...