Najwazniejsze cytaty Chrystusa

· „Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.”[Mt,23,8-10]
· „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”[J,15,13]
· „Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem Was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem Wam”[J,15,15]
· „Zaprawdę powiadam Wam, coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili.”[Mt,25,40]
· „Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy powinniście jednemu i drugiemu nogi umywać.”[J,13,14]
· „Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych.” [Mt,11,29]
· „I rzekł im Jezus: czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Ale przyjdą dni, gdy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć.”[Mt,14-15]
· „Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim.”[J,13,13]
· „Otóż Wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest Wasz Nauczyciel, a Wy wszyscy braćmi jesteście.”
· „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, ażeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymał go mówiąc: >>to ja potrzebuje chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie<<.”[Mt, 3, 13-14]
· „Wówczas Jezus rzekł do nich: >>[przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie<<.”[Mk, 10, 5]
· „Pouczał bowiem swych uczniów i mówił im: >>Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie<<.”
· „Idźcie za nim i tam gdzie wejdzie powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”[Mk,14,14]
· „Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.”[Mk, 13, 15]

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Najwazniejsze cytaty Chrystusa

· „Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.”[Mt,23,8-10]
· „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”[J,15,13]
· „Już Was nie nazywam sługami, bo...