Ściąga Grecja, Rzym, osiągnięcia, władza.

POCZĄTKI DZIEJÓW GRECKICH
• Kreta – mit o Minotaurze
• Mykeny – ruiny na wzgórzu, Lwia Brama
• Troja – dzisiejsza Turcja
• Istambuł
• Skarb Priama
SPARTA ATENY
-2 króli
- Sprawował funkcje religijne, prawo sędziowskie. Jeden w mieście, jeden na wojnie.
- RADA STARSZYCH – najważniejsze decyzje, oraz zgromadzenie ludowe. Skł. Dorosłych obywateli.
- Podział na 3 gr społeczne ze wzgl. na majątek/pochodzenie.
- chłopcy wysyłani do woja [sur] w wieku 7 lat
- Mieszkańcy podbitych ziem = niewolnicy
- PERIOJKOWIE – zajmowali się handlem
-prototyp państwa totalitarnego, nie liczył się obywatel, władca wszystko mógł narzucić.
- KOBIETY miały mega luz, mogły zarządzać, dziedziczyć majątek, same go posiadać. Uprawiały sporty. Wymagano tylko zdrowych dzieci. - na początku rządził król, potem jego funkcję przejęli Archonci [główne decyzje, musieli przebyć służbę konną w wojsku]
- Arystokracja podejmowała Najważniejsze decyzje polityczne
- prawa posiadali pełnoletni mężczyźni, kobiety i niewolnicy nie mieli żadnych praw.
- Podział społeczeństwa ze względu na majątek, z 2 pierw grup mogli kandydować na archontów, pozostali mieli mały wpływ na politykę
- ludzie się buntowali, ale ustrój był łagodniejszy niż w Sparcie
- KOBIETY niska pozycja, za młodu wychodziły często za staruchów, HETERY-wysoka pozycja, umilały men i miały takie samo prawo, wykształcone

DEMOKRACJA OLIGARCHIA
- władają wszyscy wolni, nikt nie góruje nad innym
- władza demokratyczna – głos większości - bogaci mają władzę
-nie każdy wolny obywatel miał prawo głosu

WARUNKI ROZWOJU DEMOKRACJI
• Działalność Solona, Klejstenesa, Peryklesa
• Rozwija się flota
• Dostęp do budżetu [dużego]
KULTURA GRECJI
RELIGIA
• Genealogia bogów
• Zbiór bogów 12
• Mitologia
RZEŹBA
• Fidiasz
• Myron
• Malarstwo czarno i czerwono figurowe
BUDOWLE
• Partenon
• Elechlenol
• Epidanuros
• Delfy LITERATURA
• Teogonia – epos o powstaniu świata
• Safona – poezja miłosna
• Ezop – bajki
HISTORYCZNE
• Ajschylos
• Sofokles
• Eurypides
ŚRODOWISKA ARCHEOLOGICZNE
• Brama z Lwami
• Olimpia
• Partenon
• Delfy, Efez, ruiny świątyni Artemidy

OSIĄGNIĘCIA STAROŻYTNYCH GREKÓW
• Dużo słów z greckiego, głównie w matmie
• Związki frazeologiczne [stajnie Augiasza, puszka Pandory, pięta Achillesa, narcyzm, prawo drakońskie]
• Muzy Apollina [wiele znaczeń, związek frazeologiczny]
• Teatr
• Gatunki literackie
• Igrzyska olimnpijskie [775pne I igrzyska, 1896r I nowożytne igrzyska]
• Bieg maratoński
• Laur – symbol zwycięstwa, złoty sierp – symbol Zeusa, ścinano gałązki lauru]
• Matematyka
• Literatura – mitologia, Homer, Sofokles, Safona
• Hitona – tunika/płaszcz
• Architektura [DORYCKI, JOŃSKI, KORYNCKI]
- Partenon
- brama Lwia [Mykeny}
- posąg Zeusa, Ateny, Dyskobol [Myron]
- stanowisko wyroczni, kamień w Delfach
- Eurypidauros – największy teatr
• Muzyka – skale muzyczne, instrumenty, chór
• Strategia, wojny  filmy, gry

Dodaj swoją odpowiedź