Życie obyczajowe w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza – cytaty

Życie w Soplicowie toczy się wg ogólnie przyjętych zasad obyczajowości szlacheckiej. Szczególnym szacunkiem darzono osoby starsze i cieszące się poważaniem ogółu. Wyjątkowa uprzejmością darzono kobiety. Przybysze doświadczają staropolskiej gościnności. Polowanie przybiera formę rytuału. Podczas grzybobrania zachowany jest odpowiedni strój oraz odpowiednie zasady. Do zwyczajów należały zajazdy i sejmiki szlacheckie.
1. Powitanie sędziego z Tadeuszem – Księga I wers 283
2. Dwór – księga I wers 23
3. Zasiadanie do stołu - Księga I wers 300
4. Spacer- Księga I wers 210
5. Praca- Księga I wers 200
6. Śniadanie, potrawy – Księga II wers 490
7. Gościnność – księga I wers 145
8. Wstawianie od stołu – Księga I 820
9. Parzenie Kawy – księga II wers 497
10. Wprowadzenie Zosi w towarzystwo – Księga V wers 170
11. Bigos – księga IV wers 826
12. Polowanie – księga IV wers 558
13. Polowanie – księga I wers 800
14. Strój – księga IX wers 621
15. Grzybobranie – Księga III wers 210
16. Polonez – Księga XII wers 768
17. Zaręczyny- Księga XII wers 621

Dodaj swoją odpowiedź