Dlaczego Kamienie na szaniec są książką wartą przeczytania?

Moim zdaniem Kamienie na szaniec są książką, którą warto przeczytać. W książce przedstawiono wojenne losy grupy harcerzy, należących do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, spośród których na pierwszy plan została wysunięta trójka przyjaciół: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Aleksy Dawidowski „Alek” i Jan Bytnar „Rudy”.

„Kamienie na szaniec” opowiadały o przyjaźni i walce z okupantem, o młodych ludziach, których dorastanie przyspieszył wybuch II wojny światowej i którzy „w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: Braterstwo i Służbę”. Akcja utworu Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” rozpoczyna się w czerwcu 1939 roku i trwa ponad trzy lata – do 20 sierpnia 1943 roku.

Miejscem akcji jest przede wszystkim Warszawa, którą autor przybliża czytelnikowi, podając nazwy ulic, miejsc i dzielnic. Jedynie wyjątkowo przenosi się w miejsca akcji dywersyjnych, w których biorą udział główni bohaterowie utworu: okolice Kraśnika, Celestynów, Czarnocin, Sieczychy. Aleksander Kamiński wymienia również takie miejsca jak: Beskidy Śląskie, Dębe Wielkie, Włodawa oraz Olesinek.

Autor nadał tej książce taki tytuł, ponieważ podobnie zatytułowany był pamiętnik jednego z głównych bohaterów, Tadeusza Zawadzkiego – „Zośki”. Zawierał on opis przyjaźni autora wspomnień z Rudym i Alkiem, akcji przez nich przeprowadzonych oraz jego przeżyć i przemyśleń. Wspomnienia stały się podstawą fabuły książki.

Należy wspomnieć również o tym, że tytuł książki jest fragmentem utworu Juliusza Słowackiego pt. „Testament mój”, o którego przeczytanie prosił przed śmiercią Rudy. Kamienie na szaniec należą do literatury faktu, książka ta łączy w sobie elementy opowieści reportażowej i harcerskiej gawędy. Autor pisze prawie wyłącznie o ludziach, których znał osobiście, i o wydarzeniach, w których osobiście uczestniczył, bądź też znał z opowiadań wiarygodnych świadków, co powoduje, że książka jest jednocześnie powieścią – dokumentem.

Mam nadzieję, że w swojej pracy udowodniłem, że Kamienie na szaniec jest książką wartą przeczytania, dzięki której możemy zrozumieć jak ważne jest, że żyjemy w wolnej, demokratycznej ojczyźnie, o którą bohaterowie tej powieści musieli walczyć na śmierć i życie.

Dodaj swoją odpowiedź