Zmyślona legenda

Dawno, dawno temu jak głosi legenda, gdy na świecie toczyły się liczne wojny. Pewien zły, podstępny król Maksymilian II z dynastii podstępniaków słynął z tego, że podbijał liczne państwa.
Miał córkę zwaną Chrumką, która była pół człowiekiem, pół świnką. Chciał wydać ją za mąż, ponieważ nie chciał zmarnować jej życia. Wysłał on swojego gońca z listem do króla państwa położonego blisko granic jego imperium. Skrawek listu [?] ?nalegam na ślub mojej córki z twoim synem, albo wypowiem wam wojnę?. Goniec, który miał za zadanie dostarczyć szybko list pędził na swoim koniu jak strzała. Po kilku godzinach wyczerpującej podróży dojechał do bram zamku. Spotkał się z królem i wręczył mu list. Król przeczytawszy zmartwił się, ponieważ nie chciał wojny i nie chciał również stracić swojego jednego syna, którego zwano Owo. Po długim namyśle odesłał gońca z pozytywną odpowiedzią. Tak, więc córka Maksymiliana II wybrała się na ślub. Gdy doszło do pocałunku małżonków Chrumka zmieniła się w piękną niewiastę.
Na ich cześć król nazwał miasto Chrumkowo.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Zmyślona legenda o smoku podobna musi być do legendy o smoku Wawelskim .

Zmyślona legenda o smoku podobna musi być do legendy o smoku Wawelskim ....

Język polski

Zmyślona legenda

Dawno, dawno temu jak głosi legenda, gdy na świecie toczyły się liczne wojny. Pewien zły, podstępny król Maksymilian II z dynastii podstępniaków słynął z tego, że podbijał liczne państwa.
Miał córkę zwaną Chrumką, która by...

Język angielski

Jak wiesz,legenda to opowieść częściowo prawdziwa,a częściowo zmyślona. Wpisz do tabeli historyczne i fikcyjne elementy legendy o Piaście i Popielu. PROSZĘ O ODPOWIEDZI NA JUTRO !!! Z GÓRY DZIĘKUJE :)

Jak wiesz,legenda to opowieść częściowo prawdziwa,a częściowo zmyślona. Wpisz do tabeli historyczne i fikcyjne elementy legendy o Piaście i Popielu. PROSZĘ O ODPOWIEDZI NA JUTRO !!! Z GÓRY DZIĘKUJE :)...

Język polski

Przegląd literatury - od Homera do Boccaccia.

Biblia
Mitologia
Homer „ Iliada ” i „ Odyseja ”
Starożytność

V wiek ( 475 r.n.e. )

Średniowiecze Średniowiecze w Polsce od chrztu Polski – 966 r

XV wiek
Jan Kochanowski
Renesans ...