Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ)

ELEKTRONIKA CYFROWA

W załączniku znajduje się obszerny materiał dotyczączy elektroniki cyfrowej - poniżej spis treści.


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Systemy liczbowe
1.1.1. Dziesiętny system liczbowy
1.1.2. Dwójkowy system liczbowy
1.1.3. Szesnastkowy system liczbowy
1.2. Kody
2. PODSTAWOWE FUNKCJE LOGICZNE I FUNKTORY UKŁADÓW LOGICZNYCH
2.1. Wstęp
2.2. Podstawowe funkcje logiczne
2.3. Sposoby przedstawiania funkcji logicznych
2.4. Funktory układów logicznych
2.5. Układy TTL 27
3. UKŁADY KOMBINACYJNE I SEKWENCYJNE
3.1. Wstęp
3.2. Metoda Karnaugha
4. PRZERZUTNIKI
4.1. Wstęp
4.2. Przerzutniki asynchroniczne
4.3. Przerzutniki synchroniczne
4.3.1. Wstęp
4.3.2. Przerzutnik synchroniczny D
4.3.3. Przerzutnik synchroniczny T
4.3.4. Przerzutnik synchroniczny RS
4.3.5. Przerzutnik synchroniczny JK
5. REJESTRY
5.1. Wstęp
5.2. Rejestry równoległe
5.3. 5.3 Rejestry szeregowe
6. PAMIĘCI
6.1. 6.1 Wstęp
6.2. 6.2 Pamięci o dostępie swobodnym RAM
6.3. Pamięci stałe ROM
6.3.1. Zastosowania pamięci ROM (PROM)
7. LICZNIKI CYFROWE
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Liczniki asynchroniczne
7.3. Liczniki synchroniczne 84
8. UKŁADY ARYTMETYCZNE
8.1. Wstęp
8.2. Sumatory
8.2.1. Sumatory równoległe
8.2.2. Sumatory szeregowe
8.3. Komparatory
8.3.1. Komparatory jednobitowych liczb dwójkowych
8.3.2. Komparatory równoległe
8.3.3. Komparatory szeregowe
9. UKŁADY KOMUTACYJNE
9.1. Wstęp
9.2. Enkodery
9.3. Dekodery
9.4. Transkodery
9.4.1. Przykłady syntezy i rozwiązań transkoderów
9.5. Multipleksery i demultipleksery
9.5.1. Wstęp
9.5.2. Multipleksery
9.5.3. Demultipleksery
10. GENERATORY
10.1. Przerzutniki monostabilne
10.2. Generatory fali prostokątnej
10.2.1. Generowanie pojedynczego impulsu
10.2.2. Opóźnienie sygnału o zadany czas
10.2.3. Generowanie ciągu impulsów
11. BIBLIOGRAFIA:

Dodaj swoją odpowiedź