Budowa komputera i zasada działania

BUDOWA KOMPUTERA!

Czym są komputery? W jaki sposób je określić? Są to środki technologii informacyjnej.

Budowa komputera:
Wnętrze komputera:
-płyta głowna;
- procesor;
-pamięć;
-porty komputera;
-karta graficzna;
-karta dźwiękowa;
-modem;
-dysk twardy;
-napęd dyskietek;
-napęd CD-ROM;

Urządzenia zewnętrzne;
-monitor;
-drukarka;
-skaner;
-klawiatura;
-mysz;

Pojęcia!!!

Płyta główna- Jest ona ważnym składnikiem komputera, na którym umieszczane i podłączane są wszelkie elementy zestawu komputerowego.

Karta graficzna- Jej zadaniem jest przetwarzanie danych podawanych przez komputer do postaci zrozumiałej dla monitora .Liczba wyświetlanych jednocześnie kolorów zależy od możliwości zainstalowanej w komputerze karty graficznej.
Naturalnie wraz ze wzrostem liczby kolorów maleje szybkość przetwarzania obrazu. Rozdzielczość obrazu mówi o tym, z ilu punktów (pikseli) się on składa. Jej wartością jest liczba punktów obrazu w linii pomnożona przez liczbę linii. Im wyższa jest ta wartość, tym ostrzejszy obraz możemy uzyskać.

Karta muzyczna- Karta rozszerzeń pozwalająca na odgrywanie oraz nagrywanie na komputerze dźwięku w formie plików muzycznych. Karty muzyczne umożliwiają także podłączenie do nich głośników.

Monitor- Jest to urządzenie służące do wyświetlania informacji przekazywanej przez komputer, na nim ukazuje się to wszystko nad czym właśnie pracujemy. Monitor komputera typu desktop przypomina niewielki odbiornik telewizyjny z tym, że potrafi odbierać informacje przesyłane mu przez komputer .Instrukcje dotyczące tego, co ma być wyświetlane na jego ekranie, przekazuje mu zainstalowana w komputerze karta graficzna, która przetwarza je do postaci zrozumiałej dla monitora. Liczba wyświetlanych jednocześnie kolorów zależy od możliwości zainstalowanej w komputerze karty graficznej.

Modem- Aby przesłać dane komputerowe (informacja cyfrowa) przez ogólnodostępną sieć telefoniczną (analogowa), nadawca musi je przekształcić na postać analogową dla potrzeb transmisji, a odbiorca z powrotem zamienić formę analogową na bity i bajty, zrozumiałe dla swojego komputera.

Dysk twardy- Element komputera służący do trwałego przechowywania danych. Na twardym dysku znajduje się oprogramowanie decydujące o funkcjonalności komputera: system operacyjny i programy użytkowe.

Dysk twardy składa się z następujących części:
-obudowy, której zadaniem jest ochrona znajdujących się w niej elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi a także przed wszelkimi cząsteczkami zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Jest to konieczne, gdyż nawet najmniejsza cząstka "kurzu" ma wymiary większe niż odległość pomiędzy głowicą a powierzchnią nośnika, tak więc mogłaby ona zakłócić odczyt danych, a nawet uszkodzić powierzchnię dysku.
-elementów elektronicznych, których celem jest kontrola ustalenia głowicy nad wybranym miejscem dysku, odczyt i zapis danych oraz ich ewentualna korekcja. Jest to w zasadzie osobny komputer, którego zadaniem jest "jedynie" obsługa dysku.
-nośnika magnetycznego, umieszczonego na wielu wirujących "talerzach" wykonanych najczęściej ze stopów aluminium. Zapewnia to ich niewielką masę, a więc niewielką bezwładność co umożliwia zastosowanie silników napędowych mniejszej mocy, a także szybsze rozpędzanie się "talerzy" do prędkości roboczej.
-elementów mechanicznych
, których to zadaniem jest szybkie przesuwanie głowicy nad wybrane miejsce dysku realizowane za pomocą silnika krokowego. Wskazane jest stosowanie materiałów lekkich o dużej wytrzymałości co dzięki małej ich bezwładności zapewnia szybkie i sprawne wykonywanie postawionych zadań.

Procesor -(CPU - centralna jednostka wykonawcza) to układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów. Nadzoruje on i synchronizuje prace wszystkich urządzeń w komputerze. Charakterystyczne cechy, które odróżniają procesory od siebie to:
? architektura (CISC lub RISC)
? liczba bitów przetwarzana w jednym takcie
? częstotliwość taktowania podawana w MHz

Obudowa ? skrzynia, wewnątrz której zamontowany jest zasilacz, wentylator chłodzący oraz podzespoły komputera

Napęd dyskietek ? urządzenie elektromechaniczne, które może odczytywać i zapisywać dane na dyskietkach magnetycznych. Obecnie stosowane napędy to napędy dyskietek 3,5-calowych, mogących pomieścić 1,44 Mb danych.

Napęd CD-ROM ? umożliwia komputerowi odczytywanie płyt CD-ROM, CD, CD-R i CD-RW.

Napęd DVD-ROM ? umożliwia komputerowi odczytywanie płyt DVD i DVD-ROM, a także zwykłych płyt CD-ROM, CD, CD-R i CD-RW.

Nagrywarka CD-RW ? spełnia role napędu CD-ROM, oraz dodatkowo może nagrywać płyty CD-R i CD-RW. Nagrywarki CD-RW używają trzech różnych mocy lasera:
? Najwyższej ? do zapisu (laser przekształca fragment powierzchni płyty do stanu amorficznego, a więc nieodbijającego światła)
Średniej ? do wymazywania? danych ( laser przekształca fragment powierzchni płyty z powrotem do stanu krystalicznego, w którym ta odbija światło)
Najniższej ? do odczytu (Laser? nie powoduje zmian strukturalnych powierzchni)

Nagrywarka DVD ? urządzenie o funkcjonalności zbliżonej do nagrywarki CD-RW, które może także zapisywać dane, w co najmniej jednym z trzech niekompatybilnych ze sobą standardów nagrywania płyt DVD ? DVD-RAM, DVD-R(DVD-RW) i DVD R(DVD RW). Obecnie najnowsze nagrywarki DVD nagrywają we wszystkich trzech standardach.

Klawiatura ? Typowa klawiatura składa się z klawiszy maszynowych, odpowiadają one literom, cyfrom i znakom przestankowym, klawiszy funkcyjnych oznaczonych od F1 do F12, klawiszy numerycznych odpowiadających układowi kalkulatora i klawiszy kursora, które służą do przesuwania na ekranie kursora. Klawiatura pozwala na wpisywanie tekstu i liczb. Klawisze specjalne służą do przekazywania poleceń lub do sterowania czynnościami na ekranie monitora. Klawiatura podłączona jest do komputera za pomocą kabla, choć występują również klawiatury komunikujące się z komputerem za pomocą podczerwieni lub drogą radiową.

Myszka ? niewielkie urządzenie podłączone za pomocą kabla (nie dotyczy myszek bezprzewodowych) do komputera, które przesuwamy po płaskiej powierzchni w celu uzyskania ruchu kursora na ekranie monitora. Standardowa mysz składa się z plastikowej obudowy kryjącej w sobie wystającą przez otwór w jej podstawie kulkę. Informacje o przesuwie kulki dostarczane są do komputera, gdzie aktywny program na ich podstawie w tym samym czasie przesuwa kursor na ekranie monitora zgodnie z ruchem urządzenia. Obecna mysz wyposażona jest zazwyczaj w dwa przyciski i rolkę:
Lewy przycisk - znacznie częściej używany i? odpowiada za typowe zadania, np. uruchomienie programu, otworzenie folderu.
? Prawy przycisk? używany rzadziej służy zazwyczaj do otwierania menu kontekstowego.
Rolka ? zazwyczaj znajduje się pomiędzy przyciskami, służy? do przewijania wielostronicowych dokumentów (np. stron WWW).
Aktualnie na rynku dostępne są myszki, które zamiast kulki posiadają układ optyczny analizujący obraz powierzchni, po której przesuwana jest mysz - nazywamy je myszkami optycznymi. Występują również myszki bezprzewodowe, które przesyłają dane do komputera za pomocą podczerwieni lub drogą radiową.

Pamięć- pamięć komputera służy jako "magazyn" informacji. Informacja (dane, programy) są przechowywane w plikach. Pamięć wewnętrzna:
ROM (Read Only Memory) - przechowuje zapisane na stałe programy i dane, głównie systemowe, nie można jej modyfikować (szybki dostęp do niej, lecz jest droga)
RAM (Random Access Memory) - przechowuje programy podczas ich wykonywania i ich dane, działa tylko wtedy, gdy komputer jest włączony (szybki dostęp, droga)
Pamięć zewnętrzna:
Informacja zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznej nie ulega zniszczeniu po wyłączeniu komputera lecz może być modyfikowana. Ponieważ jest tania przechowuje się na niej duże ilości informacji (wolny dostęp)
Nośniki pamięci zewnętrznej
dysk twardy (HDD)
dyskietka (FDD)
taśma magnetyczna
bębny
dyski optyczne
dyski magneto-optyczne.

Porty komputera- Komputer korzysta z licznych urządzeń zewnętrznych typu: klawiatura, mysz, drukarka itd. W celu umożliwienia połączenia komputera z tymi urządzeniami posiada on złącze nazywane portem. Port to złącze w komputerze umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych.

Modem-Modem służy do przekazywania informacji w postaci cyfrowej, odbierania jej i wysyłania. Obecnie jednym z najpopularniejszych jego zadań jest łączenie się z komputerów domowych z Internetem, nie jest to jednak jedyna rzecz, jaką potrafi robić. Najważniejszym parametrem, jakim charakteryzuje się modem, jest szybkość przesyłania danych cyfrowych i szybkość wysyłania faksów.

Skaner- Skaner działa jak kopiarka, z tą różnicą, że kopia zapisywana jest w pamięci komputera. Służy do wczytywania obrazów (rysunków, fotografii, tekstu, pisma odręcznego)
ze skanowanej płaszczyzny do pamięci komputera.
Podział skanerów:
- skanery płaskie
- skanery ręczne.
Najważniejsze cechy każdego skanera to:
-głębia kolorów - wartość głębi kolorów podaje nam informację, jak wiele różnych odcieni barw jest w stanie rozpoznać skaner. Większa głębia kolorów wyrażana jest większą liczbą bitów. Jednobitowa głębia kolorów odpowiada dwóm kolorom: czarnemu i białemu, ośmiobitowa głębia kolorów oznacza już 256 kolorów, 24 bitowa około 16,8 miliona kolorów. Skaner z 36 bitową głębią kolorów jest w stanie wydobyć szczegóły ze zdjęć o małym kontraście;

-rozdzielczość optyczna - gęstość elementów światłoczułych na listwie przesuwanej nad skanowaną ilustracją. Im jest ich więcej, tym więcej szczegółów jest w stanie wychwycić skaner.

- rozdzielczość interpolowana - umiejętność sztucznego podwyższania rozdzielczości otrzymywanego obrazu cyfrowego. Między dwa wczytane punkty obrazu wstawiane są kolejne, których jasność i kolor wyliczone są przez program na podstawie wartości punktów sąsiednich. Zwiększanie rozdzielczości interpolowanej zwiększa wielkość ilustracji, lecz obraz nie zawiera przez to więcej szczegółów;

Drukarka- urządzenie współpracujące z komputerem, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).
Drukarka pobiera dane z komputera i drukuje je na papierze lub folii. Trzy najpopularniejsze typy drukarek to: drukarki igłowe, atramentowe i laserowe. Podstawowym parametrem drukarki jest rozdzielczość wydruku. Określamy ją w punktach na cal. Im wyższa rozdzielczość drukarki, tym lepszej jakości otrzymujemy wydruk.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Budowa komputera i zasada działania

BUDOWA KOMPUTERA!

Czym są komputery? W jaki sposób je określić? Są to środki technologii informacyjnej.

Budowa komputera:
Wnętrze komputera:
-płyta głowna;
- procesor;
-pamięć;
-porty komputera;
-...

Informatyka

Budowa komputera

SPIS TREŚCI

WSTĘP
HISTORIA KOMPUTERA
PŁYTA GŁÓWNA
Wewnętrzne gniazda
MAGISTRALE DANYCH PC (BUS)
ZEGAR
PROCESOR
Zasada działania
KOPROCESOR
BANKI PAMIĘCI
TYPY PAMIĘCI
Pamię...

Zajęcia techniczne

Budowa Komputera

Wstęp
Patrząc na komputer z zewnątrz, można stwierdzić, że to proste urządzenie. Włączając go można grać, surfować w sieci, oglądać filmy, słuchać muzyki,a nawet wykonać jakąś pracę. Otwierając obudowę komputera, wszystko ...

Informatyka

Budowa komputera

Obudowa – skrzynia, wewnątrz której zamontowany jest zasilacz, wentylator chłodzący oraz podzespoły komputera, które wymienię i opisze poniżej. Obudowy różnią się od siebie rozmiarami i kształtem: 1. Tower – (Stojąca) – istnieją...

Informatyka

Budowa komputera

Budowa komputera
- płyta główna
- procesor
- ram-y
- dysk twardy
- karta graficzna
- karta muzyczna
- karta sieciowa
- wentylator
- cd-rom
- stacja dyskietek
- dvd
- cd-rw
- karta telewi...

Zajęcia techniczne

Budowa komputera.

Budowa komputera
Wnętrze komputera: Urządzenia zewnętrzne:
1 płyta główna 11 monitor
2 procesor 12 drukarka
3 pamięć 13 skaner
4 porty komputera 14 klawiatura
5 karta graficzna 15 mysz
6 karta dźwiękowa
7 m...