Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii – struktura gałęziowa przemysłu na świcie nieustanie się zmienia . Początkowo w procesie produkcji wykorzystywano dużą liczbę surowców . Niezbędne były także znaczne zasoby siły roboczej . Rewolucje przemysłowe przyczyniły się do zmniejszania roli tradycyjnych gałęzi przemysłu na rzecz nowoczesnych rozwiązań / Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu . Postęp technologiczny , przemiany gospodarcze , a także zmieniające się potrzeby konsumentów doprowadziły do restrukturyzacji przemysłu . Proces ten polega między innymi na dostosowaniu struktury gałęziowej i wielkości produkcji przemysłowej do wymagań globalnego rynku oraz indywidualnych potrzeb konsumentów , a także na wprowadzeniu technologii mniej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego . Restrukturyzacja przemysłu wymaga dużych nakładów finansowych , dlatego najszybciej rozwija się w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo , na przykład w Wielkiej Brytanii(okręg Yorkshire-Humbercie(, Niemczech (część nadreńsko- Westfalskiego Okręgu Przemysłowego )czy w Stanach Zjednoczonych (okręg Przyjeziorny). W państwach byłego bloku wschodniego między innymi w Polsce , proces ten został zainicjowany przemianami polityczno-gospodarczymi, które zaszły na przełomie lat 80. I 90. Dwudziestego wieku . Restrukturyzacja przemysłu bardzo często towarzyszy jego modernizacji , czyli unowocześnienie produkcji oraz zmian organizacji pracy . Zazwyczaj wiąże się to ze spadkiem zatrudnienia w tym sektorze gospodarki . Cechy restrukturyzacji przemysłu : * odchodzenie od uciążliwego i degradującego środowiska przemysłu surowcowego , * przenoszenie części produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się , * zmiana źródeł zaopatrzenia w energię (zastąpienie węgla ropą naftowa i gazem ziemnym ), * zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych. Deglomeracja przemysłu – restrukturyzacja produkcji przemysłowej wiąże się niejednokrotnie z deglomeracja przemysłu . Polega ona na lokalizowaniu zakładów na obszarach słabo uprzemysłowionych lub na przenoszeniu tak nadmiernie skoncentrowanego przemysłu .Prowadzi to do aktywizacji gospodarczej tych terenów oraz minimalizuje szkodliwy wpływ przemysłu na środowisko przyrodnicze . Przemysł wysokiej technologii – rozwój myśli naukowo-technicznej spowodował , ze w wielu krajach , przede wszystkim wysoko rozwiniętych gospodarczo , zaczął rozwijać się przemysł wysokiej technologii. Ma on ogromy wpływ na globalna gospodarkę , ponieważ dostarcza nowoczesnych materiałów i produktów innym gałęziom przemysłu , a także pozostałym sektorom gospodarki : rolnictwu i usługom . Działy przemysłu high- tech Przemysł wysokiej technologii wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologicznej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne . W ostatnich latach najdynamiczniej rozwijającymi się rodzajami przemysłu high-tech sa : przemysł elektroniczny , środków transportu i chemiczny . Przemysł wyrobów elektronicznych – w produkcji elektroniki użytkowej (między innymi komputerów, sprzętu RTV i AGD czy żarówek) przodują Chiny , zaś precyzyjnej (a przykład półprzewodników , układów scalonych, mikro procesorów)-Stany Zjednoczone .Największym dostawca sprzętu telekomunikacyjnego w Europie jest Szwecja . Przemysł precyzyjny – obejmuje między innymi produkcje sprzętu medycznego , optycznego (na przykład lunet , teleskopów) oraz urządzeń pomiarowych. Przemysł ten wymaga wysoko wykfalifikowanej kadry pracowniczej , dlatego najczęściej koncentruje się w pobliżu ośrodków naukowych. Przemysł środków transportu – obejmuje produkcję między innymi statków i samolotów . Do najbardziej zaawansowanych należy natomiast przemysł lotniczy . Liderami w tej dziedzinie są europejski Airbus i amerykański Boeing. Elementy , takie jak silniki , czy podwozia , dostarczane są między innymi prze takie firmy jak Rolls-Royce i Goodrich Przemysł farmaceutyczny – zaliczany jest do przemysłu chemicznego . Zajmuje się produkcją leków oparta , między innymi na biotechnologii i rozdwaja głównie w państwa wysoko rozwiniętych gospodarczo , gdyż wymaga znaczny nakład kapitału . Ponad 35 procent światowej produkcji leków pochodzi ze Stanów zjednoczonych .

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

a) co określamy mianem: przemysł wysokiej technologii? b) działy przemysłu high-tech c) czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii d) kraje przemysłu wysokiej technologii

a) co określamy mianem: przemysł wysokiej technologii? b) działy przemysłu high-tech c) czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii d) kraje przemysłu wysokiej technologii...

Geografia

Wyjaśnij co to jest przemysł wysokiej technologii. Podaj przykłady produktów oraz ośrodków tego przemysłu. Wypisz czynniki lokalizacyjne osródków wysokiej technologii w Polsce.

Wyjaśnij co to jest przemysł wysokiej technologii. Podaj przykłady produktów oraz ośrodków tego przemysłu. Wypisz czynniki lokalizacyjne osródków wysokiej technologii w Polsce....

Geografia

Jakie czynniki spowodowały, że w Indiach rozwinął się przemysł wysokiej technologii i sektor usług

Jakie czynniki spowodowały, że w Indiach rozwinął się przemysł wysokiej technologii i sektor usług...

Geografia

Przedstaw dwa argumenty przemawiające za tym, że przemysł wysokiej technologii powinien odgrywać ważną rolę w polskiej gospodarce.

Przedstaw dwa argumenty przemawiające za tym, że przemysł wysokiej technologii powinien odgrywać ważną rolę w polskiej gospodarce....

Geografia

1. Jak przemysł wysokiej technologii wpływa na rozwój państw.   2. Wyjaśnij korzysci wynikajace z rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu.

1. Jak przemysł wysokiej technologii wpływa na rozwój państw.   2. Wyjaśnij korzysci wynikajace z rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu....