Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii – struktura gałęziowa przemysłu na świcie nieustanie się zmienia . Początkowo w procesie produkcji wykorzystywano dużą liczbę surowców . Niezbędne były także znaczne zasoby siły roboczej . Rewolucje przemysłowe przyczyniły się do zmniejszania roli tradycyjnych gałęzi przemysłu na rzecz nowoczesnych rozwiązań / Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu . Postęp technologiczny , przemiany gospodarcze , a także zmieniające się potrzeby konsumentów doprowadziły do restrukturyzacji przemysłu . Proces ten polega między innymi na dostosowaniu struktury gałęziowej i wielkości produkcji przemysłowej do wymagań globalnego rynku oraz indywidualnych potrzeb konsumentów , a także na wprowadzeniu technologii mniej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego . Restrukturyzacja przemysłu wymaga dużych nakładów finansowych , dlatego najszybciej rozwija się w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo , na przykład w Wielkiej Brytanii(okręg Yorkshire-Humbercie(, Niemczech (część nadreńsko- Westfalskiego Okręgu Przemysłowego )czy w Stanach Zjednoczonych (okręg Przyjeziorny). W państwach byłego bloku wschodniego między innymi w Polsce , proces ten został zainicjowany przemianami polityczno-gospodarczymi, które zaszły na przełomie lat 80. I 90. Dwudziestego wieku . Restrukturyzacja przemysłu bardzo często towarzyszy jego modernizacji , czyli unowocześnienie produkcji oraz zmian organizacji pracy . Zazwyczaj wiąże się to ze spadkiem zatrudnienia w tym sektorze gospodarki . Cechy restrukturyzacji przemysłu : * odchodzenie od uciążliwego i degradującego środowiska przemysłu surowcowego , * przenoszenie części produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się , * zmiana źródeł zaopatrzenia w energię (zastąpienie węgla ropą naftowa i gazem ziemnym ), * zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych. Deglomeracja przemysłu – restrukturyzacja produkcji przemysłowej wiąże się niejednokrotnie z deglomeracja przemysłu . Polega ona na lokalizowaniu zakładów na obszarach słabo uprzemysłowionych lub na przenoszeniu tak nadmiernie skoncentrowanego przemysłu .Prowadzi to do aktywizacji gospodarczej tych terenów oraz minimalizuje szkodliwy wpływ przemysłu na środowisko przyrodnicze . Przemysł wysokiej technologii – rozwój myśli naukowo-technicznej spowodował , ze w wielu krajach , przede wszystkim wysoko rozwiniętych gospodarczo , zaczął rozwijać się przemysł wysokiej technologii. Ma on ogromy wpływ na globalna gospodarkę , ponieważ dostarcza nowoczesnych materiałów i produktów innym gałęziom przemysłu , a także pozostałym sektorom gospodarki : rolnictwu i usługom . Działy przemysłu high- tech Przemysł wysokiej technologii wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologicznej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne . W ostatnich latach najdynamiczniej rozwijającymi się rodzajami przemysłu high-tech sa : przemysł elektroniczny , środków transportu i chemiczny . Przemysł wyrobów elektronicznych – w produkcji elektroniki użytkowej (między innymi komputerów, sprzętu RTV i AGD czy żarówek) przodują Chiny , zaś precyzyjnej (a przykład półprzewodników , układów scalonych, mikro procesorów)-Stany Zjednoczone .Największym dostawca sprzętu telekomunikacyjnego w Europie jest Szwecja . Przemysł precyzyjny – obejmuje między innymi produkcje sprzętu medycznego , optycznego (na przykład lunet , teleskopów) oraz urządzeń pomiarowych. Przemysł ten wymaga wysoko wykfalifikowanej kadry pracowniczej , dlatego najczęściej koncentruje się w pobliżu ośrodków naukowych. Przemysł środków transportu – obejmuje produkcję między innymi statków i samolotów . Do najbardziej zaawansowanych należy natomiast przemysł lotniczy . Liderami w tej dziedzinie są europejski Airbus i amerykański Boeing. Elementy , takie jak silniki , czy podwozia , dostarczane są między innymi prze takie firmy jak Rolls-Royce i Goodrich Przemysł farmaceutyczny – zaliczany jest do przemysłu chemicznego . Zajmuje się produkcją leków oparta , między innymi na biotechnologii i rozdwaja głównie w państwa wysoko rozwiniętych gospodarczo , gdyż wymaga znaczny nakład kapitału . Ponad 35 procent światowej produkcji leków pochodzi ze Stanów zjednoczonych .

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii – struktura gałęziowa przemysłu na świcie nieustanie się zmienia . Początkowo w procesie produkcji wykorzystywano dużą liczbę surowców . Niezbędne były także znaczne zasoby siły roboczej . Rewolucje prz...

Geografia

Oceń prawdziwość informacji dotyczących Japonii(P-prawda, F-fałsz). 1.Najsłabiej rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo żelaza. 2. Najdynamiczniej rozwija się przemysł wysokiej technologii. 3. Na światowych rynkach szczególną renomą cieszą się ko

Oceń prawdziwość informacji dotyczących Japonii(P-prawda, F-fałsz). 1.Najsłabiej rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo żelaza. 2. Najdynamiczniej rozwija się przemysł wysokiej technologii. 3. Na światowych rynkach szczegól...

Geografia

podkreśl trzy cechy państw wysoko rozwinietych gospodarczo a)w społeczeństwie duży udział ludnosci w wieku starszym b)rozwiniety przemysł wysokiej technologii c)przewaga zatrudnienia w rolnictwie d)znaczny udział usług w tworzeniu PKB e)duze zasoby

podkreśl trzy cechy państw wysoko rozwinietych gospodarczo a)w społeczeństwie duży udział ludnosci w wieku starszym b)rozwiniety przemysł wysokiej technologii c)przewaga zatrudnienia w rolnictwie d)znaczny udział usług w tworzeniu PKB ...

Geografia

Przemysł high-tech

Przemysł jest to dział produkcji materialnej, w którym na dużą skalę odbywa się wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Na początku podczas produkcji stosowano duż...

Geografia

Przemysł w Polsce

Przemysł jest to dział gospodarki narodowej, polegający na pozyskiwaniu zasobów przyrody, ich przetwarzaniu i produkcji dóbr materialnych. Produkcja ta odbywa się masowo, głównie przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych. Istnieje wiele ...

Informatyka

Kamienie milowe Technologii Informacyjnej


SPIS TREŚCI1.KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ
1.1 TRANZYSTOR.................................................................................................................................3
1.2 UK...