"Monachomachia" Ignacego Krasickiego.

"Monachomachia" to przykład poematu heroikomicznego (utworu, który podniosłym stylem w wyszukany sposób językowy opisuje pseudorycerskie wyczyny duchownych).

Krasicki pisze ten utwór by poddać krytyce następujące fakty:
- niewypełnianie swoich codziennych obowiązków przez duchownych (długo śpią nie odprawiają porannych nabożeństw, mało się modlą)
- uleganie nałogom (nadużywają alkoholu, prowadzą zabawowy tryb życia)
- niegodne duchownym zachowanie i sposób postępowania (wszczynają bójki i kłótnie:" lecą sandały i trepki i pasy", "wtem kuflem od wina legł z sławnej ręki ojca zefiryna)
- brak chęci do dalszego kształcenia się pomimo iż dbają o rozwój młodego pokolenia

Krasicki ukazuje powyższy stan rzeczy, aby udowodnić, że duchowieństwo nie może sprawować opieki nad szkolnictwem polskim. Opowiada się za rozwiązaniem, aby oświata była kontrolowana przez instytucją państwową. Rolę tę miała pełnić Komisja Edukacji Narodowej (1773).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Monachomachia" Ignacy Krasicki.

"Monachomachia" Ignacy Krasicki
Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem n...

Język polski

"Monachomachia" Ignacy Krasicki.

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy a...

Język polski

"Monachomachia" Krasickiego jako przykład parodii literackiej.

"Hymn do miłości ojczyzny"

Święta miłości kochanej Ojczyzny!
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny;
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebn...

Język polski

Życie i twórczość Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki (1735-1801) był najwybitniejszym autorem epoki oświecenia. Ksiądz, biskup warmiński, pod koniec życia arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Entuzjasta idei oświecenia, związał się z dworem królewskim niezwłocznie po w...

Język polski

"Satyra (i nie tylko) prawdę mówi" - przedstaw, jaką prawdę o czasach i ludziach Oświecenia odnajdujesz w twórczości Ignacego Krasickiego.

„Satyra prawdę mówi” - to stwierdzenie możemy odnaleźć już w pierwszych wersach utworu Ignacego Krasickiego pt.„Do króla”.Daje nam ona dużo do myślenia.Na jej podstawie możemy wywnioskować, że satyra mimo, iż jest gatunkiem lite...