Wyżyna Niecko-Nidziańska

Niecka Nidziańska ? średnia wysokość wynosi tu ok. 200-300 m. n.p.m. a największe wzniesienie to Biała Góra - 416 m. n.p.m. .Pod względem geologicznym region ten tworzy niecke wypełnioną utworami mezozoicznymi, głównie marglami kredowymi. W czasie ostatniego, bałtyckiego zlodowacenia południowa część niecki pokryła kilkumetrowa warstwa lessu ma której wytworzyly się żyzne gleby. Dzięki temu rozwija się tu rolnictwo(pszenica , buraki cukrowe).Torfy i gleby mułowo - torfowe, wytworzyły się głównie w silnie podmokłej części doliny rzeki Kniejówki. Rozwinął się tu głównie przemysł mineralny. Surowcem mineralnym jest tu przede wszystkim gips eksploatowany w Gackach nad Nidą, jak również wapień eksploatowany w Pinczowie. Niecka Nidzińska jest regionem dość słabo uprzemysłowionym. . Innym surowcem mineralnym występującym w tym regionie jest siarka (okolice Grzybowa).W okolicy Proszowic są urodzajne czarnoziemy.Główne rzeki to: Nida, Szreniawa, Nidzica, Wschodnia, Czarna Woda. Lasy są rzadkim elementem w krajobrazie Niecki.
Klimat cechują niewielkie opady oraz stosunkowo duże roczne amplitudy temperatur.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wyżyna Niecko-Nidziańska

Niecka Nidziańska ? średnia wysokość wynosi tu ok. 200-300 m. n.p.m. a największe wzniesienie to Biała Góra - 416 m. n.p.m. .Pod względem geologicznym region ten tworzy niecke wypełnioną utworami mezozoicznymi, głównie marglami kredowymi...