Cechy dramatu

1. Jest przeznaczony do realizacji teatralnej (podział na role)

2. Podział na tekst główny (wypowiedzi bohaterów) i tekst poboczny - didaskalia (wskazówki dla realizatorów przedstawienia)

3. Podział na akty i sceny

4. O świecie przedstawionym dowiadujemy się z działań i wypowiedzi bohaterów

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podaj cechy dramatu. Potrzebuje wymienić wszystkie cechy dramatu. Pomóżcie!!

Podaj cechy dramatu. Potrzebuje wymienić wszystkie cechy dramatu. Pomóżcie!!...

Język polski

Wymowa ideowa "Makbeta". Cechy dramatu Szekspira.

1. "Makbet" jako studium ludzkiego charakteru.

a) Człowiek ma zarówno dobre jak i złe cechy, od niego przede wszystkim zależy, które z nich będą dominować.

b) Człowiek podlega wpływowi otoczenia. Jedną z cech natury lu...

Język polski

Cechy dramatu Szekspira

Cechy dramatu Szekspira.

Cechy dramatu Szekspira :
- zerwanie z zas. 3 jedności
- wprowadzenie scen zbiorowych
- podział na akty i sceny
- bohater dynamiczny, zmieniający się , ukazanie jego przeżyć wewnętrznych, wpro...

Język polski

Archetypy mitologiczne, toposy, cechy eposu, cechy dramatu, związki frazeologiczne

Archetypy mitologiczne
- Prometeusz- wzorzec zbuntowanego społecznika
- Odys - tułaczka, wędrownik
- Ikar - Herakles- siła
- Narcyz
- Edyp- ofiara fatum
- Niobe- łzy, smutek
- tantal- zuchwalstwo, głód pra...

Język polski

Cechy dramatu prosił bym o 3 cechy.

Cechy dramatu prosił bym o 3 cechy....

Język polski

Napisz cechy dramatu, krótko w miarę, minimum 4 cechy:)

Napisz cechy dramatu, krótko w miarę, minimum 4 cechy:)...