1. Krawędzie wychodzące z jednego Wierzchołka prostopadłościanu mają długości: 2,8cm, 0,7dm i 0,09m. a) Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. ..........................................................................................

1. Krawędzie wychodzące z jednego Wierzchołka prostopadłościanu mają długości: 2,8cm, 0,7dm i 0,09m. a) Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. ............................................................................................................................. b) oblicz objętość tego prostopadłościanu. ............................................................................................................................. 2. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 4,8 dm. Uzupełnij zdania: Krawędź tego sześcianu ma długość....................................................................... Pole powierzchni jednej ściany sześcianu wynosi................................................, a pole jego powierzchni całkowitej to.................................................................... Objętość tego sześcianu jest równa..................................................................... Plissss pomóżcie, daje naj!!! Mam to na jutro!!!
Odpowiedź

a=2,8cm b=0,7dm=7cm c=0,09m=9cm Pc=2ab+2ac+2bc Pc=2*2,8*7 +2*2,8*9 +2*7*9 =39,2+50,4 +126 =215,6 cm² V=a*b*c V=2,8*7*9 =176,4 cm³ 2 zad. a=2cm sześcian ma 12 krawędzi 12*2cm=24cm  suma dl. krawędzi P=6a^2=6*a*a P=6*2^2=6*4=24cm^2  pole pow. cakowitej V=a^3=a*a*a V=2^3=2*2*2=8cm^3    objętośc sześcianu

Zad1 a) Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu: P=2ab + 2bH + 2aH a = 2,8cm b = 0,7 dm = 7cm H = 0,09m = 9cm P = 2*2,8*7 + 2*7*9 + 2* 2,8*9 P = 39,2 + 126 + 50,40 P= 215,60cm^2 b) Wzór na objętość prostopadłościanu: V = a*b*H V = 2,8cm*7cm*9cm V = 176,40cm^3   Zad2. 4,8dm - suma wszystkich krawędzi sześcianu Sześcian ma 12 krawędzi :)  1dm = 10cm 4,8dm = 48cm  48cm : 12 = 4cm  Długość jednej krawędzi sześcianu wynosi 4cm. Pole powierzchni jednej ściany: P=4^2 P=16cm^2 Pole powierzchni jednej ściany sześcianu wynosi 16cm^2 Pole całkowite sześcianu: Pc= 6* a^2 Pc = 6 * 16cm^2 Pc= 96cm^2 Pole jego powierzchni całkowitej to 96cm^2. Objętość sześcianu: V=a^3 V=4^3 V=64cm^3 Objętość tego sześcianu jest równa 64cm^3 ^ - do kwadratu

Dodaj swoją odpowiedź