Kartkówka z wyrażeń algebraicznych

Kartkówka- I Nazwisko ucznia:
1.Przekształć następujące sumy algebraiczne, redukując wyrazy podobne:
3z ? 7z 12 ? 15z 30 =

0,15a ? 3,2b 2,45a ? 4,8b =

-x x^3 - 32x 9x^3 - 5xy ? 13xy 7x^(3 )- 2x xy =

2.Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia dla x = 4 y = -2

3x - 4xy 5y ? 4 ? 3x 2xy ? 3y =


10y 4x ? 12xy 8x 80xy -2y 4 ? 7 2 =


Kartkówka- II Nazwisko ucznia:
1 . Przekształć następujące sumy algebraiczne, redukując wyrazy podobne:
4f ? 7z 12 ? 15f 99 =

0,15g ? 3,2b g 6,25g ? 4,6b =

-x x ? 32x 9x ? 5xy ? 18xy 7x ? 2xy 7 =

2. Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia dla t = -9 u = 7

34tu 5u ? 12tu 16ut 10u ? 27tu ? 19ut 85 =

3u ? 4ut 5t ? 4 ? 3u 2ut ? 12t =

Dodaj swoją odpowiedź