Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?

Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale nie wielu wie, czym jest szczęście. Ludzie często czerpią radość z posiadania pieniędzy , dóbr materialnych, czy sławy , są wśród jednak nas tacy, dla których najważniejszy jest drugi człowiek i to , że mogą dzielić się tym co mają z innymi.Uważam zatem, że pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia i udowodnię moją tezę w poniższej pracy.
Zacznę od argumentu z literatury. Ebenezer Scrooge ,główny bohater ,,Opowieści wigilijnej" Dickensa, po spotkaniu z duchami stał się altuistą. Na Święta Bożego Narodzenia podarował rodzinie Boba Cretchita indyka, a później podwyższył pensję swojemu pracownikowi. Bohater postanowił również pomóc w leczeniu chorego Tima oraz przekazał część swoich pieniędzy na przytułki dla bezdomnych. Pomaganie innym uczyniło z niego szczęśliwego człowieka, który zaczął się uśmiechać i rozmawiać z ludźmi oraz polubił święta Bożego Narodzenia.
Moim kolejnym argumentem jest inicjatywa Jurka Owsiaka- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas akcji wolontariusze zbierają pieniądze przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu na szpitali. Ludzie wrzucają datki do puszek , z którymi najczęściej chodzi młodzież. Jeszcze nigdy nie widziałam , aby stojący na mrozie wolontariusze byli smutni lub rozczarowani. Wręcz przeciwnie, zawsze z uśmiechem na twarzy pełnią swoje zadanie. Cieszą się , że dzięki nim ludzie mogą pomagać innym.
Trzecim argumentem uzasadniającym słuszność postawionej tezy jest postawa Matki Teresy z Kalkuty. Przez ponad 45 lat służyła ubogim , chorym, sierotom i umierającym w Indiach. Założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, które na całym świecie pomaga potrzebującym. W jej życiu gościło ubóstwo , ale zawsze była radosna. Niesienie pomocy dawało jej szczęście i satysfakcję.
Argumenty , które postawiłam, potwierdzają słuszność postawionej prze ze mnie tezy. Z całą pewności a pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia. Dobrze , że żyją wśród nas osoby , które bezinteresownie chcą pomagać innym. To właśnie oni są szczęśliwymi ludźmi.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?

PS: Pracę pisałem jakiś rok temu, dlatego jeżeli zawiera treści z innych prac najmocniej przepraszam i proszę o wyrozumiałość.

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?
Trudno powiedzieć czym jest szczęście. Ka...

Język polski

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? To musi być hipoteza za 3 argumentami za i przeciw z czego 2 muszą być z literatury

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? To musi być hipoteza za 3 argumentami za i przeciw z czego 2 muszą być z literatury...

Język polski

Napisz rozprawkę na temat: - Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? (Literatura, historia, sztuka) 33pkt

Napisz rozprawkę na temat: - Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? (Literatura, historia, sztuka) 33pkt...

Język polski

Napisz rozprawkę na temat: - Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? - Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość? (Literatura, historia, sztuka) 65pkt

Napisz rozprawkę na temat: - Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? - Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość? (Literatura, historia, sztuka) 65pkt...

Język polski

Napisz rozprawkę. Temat: Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?

Napisz rozprawkę. Temat: Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?...

Język polski

Napisz rozprawkę, na temat "Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? Posłóź się trzema argumentami. Książki na których chciałbym oprzeć tą pracę, to "Kamienie na Szaniec", "Oskar i Pani Róża", oraz coś od was. Daje naj za najlepsza pracę

Napisz rozprawkę, na temat "Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? Posłóź się trzema argumentami. Książki na których chciałbym oprzeć tą pracę, to "Kamienie na Szaniec", "Oskar i Pani Róża", oraz coś od was. Daje naj za...