Tkanki Roślinne - z opisem

TKANKI ROŚLINNE

*TWÓRCZE
występuje przede wszystkim na stożkach
wzrostu łodygi i korzenia oraz między łykiem a drewnem

*STAŁE

TKANKA MIĘKISZOWA
jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin. Zbudowana z żywych, zwykle dużych i cienkościennych komórek, o ścianach celulozowych, rzadko drewniejących, z dużą wakuolą otoczoną cytoplazmą.

TKANKA OKRYWAJĄCA
jedna z tkanek roślinnych, dzieli się na skórkę (tkanka żywa) i korek (tkanka martwa). Skórka występuje na liściach i łodygach (w postaci epidermy) oraz na korzeniach (w postaci epiblemy inaczej zwanej ryzodermą). Tkankę okrywającą dzieli się na pierwotną i wtórną.

TKANKA PRZEWODZĄCA
tkanka roślinna, w której odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami do wszystkich części roślin, zbudowana jest z niejednorodnych komórek.
Dzieli się ją na:
* martwy ksylem (drewno)
* żywy floem (łyko),


TKANKA WYDZIELNICZA
rodzaj tkanki roślinnej stałej. Komórka wydzielnicza tworzy komórki gruczołowe, które wydzielają określone substancje. Elementami wydzielniczymi mogą być pojedyncze komórki lub ich zespoły. Należą do nich m.in. komórki i włoski gruczołowe, miodniki – grupy komórek wydzielające nektar który zwabia owady, oraz rurki mleczne, wytwarzające sok mleczny u mniszka pospolitego Taraxacum officinale czy glistnika jaskółcze ziele


TKANKA WZMACNIAKĄCA
tkanka roślinna stanowiąca szkielet rośliny, który chroni jej wnętrze przed uszkodzeniami mechanicznymi. Umożliwia wzrost roślin w górę oraz warunkuje elastyczność i sztywność. Jest ona umiejscowiona w łodydze tuż pod skórką. Tkanka wzmacniająca jest przystosowana do obciążeń mechanicznych występujących w środowisku lądowym.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Alergiczne choroby skóry.

WSTĘP

Zadaniem układu immunologicznego jest rozpoznawanie w sposób swoisty i usuwanie ciał obcych oraz rozpoznawanie i tolerowanie własnych tkanek (tolerancja). Budowa i funkcja układu immunologicznego są kompleksowe. Komponentami t...