Czy warto pomagać kolegom w nauce ?

Zastanówmy się nad tematem tej pracy :?Czy warto pomagać kolegom w nauce??.
Uważam, że powinno się pomagać kolegom w nauce zawsze, gdy jest im potrzebna pomoc.
Pamiętajmy o tym, że warto pomagać, gdyż być może i my będziemy kiedyś potrzebowali czyjejś pomocy.

Pierwszym moim argumentem potwierdzającym moją tezę jest to, że pomagając koledze w nauce spełniamy dobry uczynek. Na pewno czułabym się lepiej wiedząc, że osoba której pomogłam zaliczyła materiał i zyskała dobre oceny, a co za tym idzie byłabym z siebie dumna. Przecież nie żyjemy na świecie tylko dla siebie. Znacznie lepiej żyję się wiedząc, że wśród nas są ludzie którzy są uczynni i mili, którzy bez wahania są skłonni nam pomóc. Dzięki takim ludziom świat staje się lepszy.

Trudno zaprzeczyć temu, że pomagając kolegom z jednego przedmiotu on może nam się zrewanżować pomagając z innego. Przecież nie każdy z wszystkiego jest alfa i omegą. Moją mocną stroną są przedmioty ścisłe jakimi są chemia czy matematyka, natomiast moja koleżanka to typowa humanistka, świetnie daje sobie radę z przedmiotów takich jak język polski czy historia. Wiemy że zawsze możemy na siebie liczyć.

Zastanówmy się również nad inną sytuacją. Jeżeli staramy się jak najlepiej wytłumaczyć koledze jakąś partię materiału, a on nas nie słucha, wtedy my tracimy czas, a on i tak nic z tych korepetycji nie wyniesie. Mój argument może potwierdzić następujące przysłowie: ? Jak posiejesz tak zbierzesz? znaczy, że jak się przyłożysz takie będą rezultaty.

Nie należy zapominać również o tym, że pomagając rówieśnikom w nauce poszerzamy nasze więzi koleżeńskie. Pracując razem, lepiej się poznajemy. W szkole nie zawsze jest czas, aby lepiej poznać naszych kolegów i koleżanki z klasy. Wspólna nauka to okazja do lepszego wzajemnego porozumiewania się. Może się potem okazać, że kolega który wcześniej był za nas uważany jako nudziarz, stanie się dla nas zupełnie inną osobą. I tutaj również można by przytoczyć przysłowie ?Nie oceniaj książki po okładce?.

A o to mój ostatni argument popierający moją tezę. Dzięki wzajemnej pomocy koleżeńskiej, w klasie panuje lepsza atmosfera. Dobrze jest wiedzieć, że nie musimy sami wzmagać się z trudnym i niezrozumianym dla nas materiałem, i że są osoby na które możemy liczyć tak samo jak one mogą liczyć na nas.

Mam nadzieję, że argumenty które przytoczyłam są jak najbardziej trafne. Liczę na to że w szkołach nie będzie tak zwanej ?chorej rywalizacji? między uczniami, lecz wszyscy będą dbali o dobro wspólnoty.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce ?

Zastanówmy się nad tematem tej pracy :?Czy warto pomagać kolegom w nauce??.
Uważam, że powinno się pomagać kolegom w nauce zawsze, gdy jest im potrzebna pomoc.
Pamiętajmy o tym, że warto pomagać, gdyż być może i my będziemy ki...

Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce

Ludzie niechętnie pomagają innym i często przechodzą obok czyjegoś nieszczęścia całkiem obojętnie. Tak samo zdarza się nieraz w szkole. Ktoś jest chory, opuszcza wiele lekcji, zbierają mu się zaległości, zaczyna mieć problemy. Zastan...

Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce? Podaj 6 argumentów 1 kontrargument Dam Naj

Czy warto pomagać kolegom w nauce? Podaj 6 argumentów 1 kontrargument Dam Naj...

Język polski

"Czy warto pomagać kolegom w nauce?"

Szkoła jest miejscem, gdzie zdobywamy wiedzę, zawieramy nowe znajomości, kształtujemy swoje charaktery. Uczniowie spędzają w niej bardzo dużo czasu. Na przerwach odpoczywamy od zajęć lekcyjnych, spożywamy posiłki, rozmawiamy. Większość...

Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce ?

Jeżeli jesteśmy dobrzy z jakiegoś przedmiotu i dobrze opanujemy zadany materiał, możemy pomóc koledze słabszemu w nauce. W ten sposób możemy dodatkowo dobrze wykorzystać posiadaną wiedzę. Uczymy się przecież nie tylko dla siebie. Myśl...

Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce?

Pomoc koleżeńska jest nam bardzo potrzebna. Na pewno nie raz nawet najzdolniejszy uczeń znalazł się w sytuacji, kiedy musiał skorzystać z czyjejś pomocy w nauce. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, które jest bardzo potrzebne w tych ...