Plusy i minusy wstąpienia Polski do Unii - list otwarty

Drodzy Obywatele!

W czerwcu odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy na pewno zadają sobie pytanie: jakie będą pozytywne i negatywne aspekty zmian.
Otóż Polska po wstąpieniu do Zjednoczonej Europy, będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. Będziemy np. dysponowali 27 głosami w Radzie Unii Europejskiej- najważniejszym jej organie władzy. To tyle samo głosów co ma Hiszpania, a tylko o dwa mniej niż Niemcy.
Niewątpliwą korzyścią dla naszego kraju będzie również to, iż po przystąpieniu do UE Polska będzie otrzymywała co roku kilka miliardów euro pomocy przeznaczonej m.in. na poprawę stanu dróg, ochronę środowiska i wsparcia rolnictwa.
Jak przewiduje Komisja Europejska, tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zaraz po naszym wstąpieniu do UE, czyli w 2004r. wyniesie 3,9%. W przyszłości ten wskaźnik ma realne szanse na jeszcze większy wzrost. Będzie to związane m.in. ze zwiększeniem możliwości rozwoju dla rodzimych przedsiębiorców. Rozszerzą się rynki zbytu na produkowane przez nich towary. UE jest jednym wspólnym rynkiem, na którym wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie z jakiego kraju pochodzą, mają równe szanse.
Jedną z grup społecznych, która również odniesie korzyści, będą rolnicy. Zostaną oni objęci regulacjami tzw. Wspólnej Polityki Rolnej, która zakłada m.in. modernizację rolnictwa oraz ochronę dochodów rolników. Już teraz polscy rolnicy mogą korzystać z środków programów SAPARD, który wspiera zmiany na obszarach wiejskich.
Niewątpliwie na przystąpieniu do UE skorzystają uczniowie. Młodzież i dzieci będą miały lepiej wyposażone pracownie komputerowe, a dzięki programom multimedialnym z ochotą będą przyswajać wiedzę, zwiększając swoją skuteczność uczenia się. Kiedy znikną granice, Polacy będą mogli uczyć się w każdej szkole w Europie, a dyplomy uzyskane w Polsce będą miały taką samą wartość co w Berlinie, Paryżu czy Londynie.
Proces integracji z UE rodzi również zagrożenia. Polska m.in. ma kłopoty z przestrzeganiem norm i standardów związanych z jakością naszych produktów. Po przystąpieniu do UE będziemy musieli przezwyciężyć również trudności związane z okresami przejściowymi. Myślę jednak, że po zainwestowaniu odpowiedniego kapitału (który również otrzymamy z budżetu unijnego) w odpowiednie sprawy, będziemy w stanie sprostać wszystkim problemom. Unia Europejska stwarza nam warunki do poprawy jakości życia. Musimy to tylko wykorzystać.

Dodaj swoją odpowiedź