Negatywne i pozytywne zastosowanie promieniowania

Pozytywne:

• najbardziej znane zastosowanie to wykorzystanie radioaktywnego 146C do datowania zabytków archeologicznych.
• najbardziej rozpowszechnione zastosowanie to badanie mechanizmów złożonych reakcji organicznych
• Pluto-238, emiter a o okresie połowicznego rozpadu 86 lat, jest stosowany w długotrwałych bateriach do zasilania regulatora rytmu serca.
• wskazniki izotopowe wprowadzone do krwioobiegu pozwalają śledzić przemieszczanie się substancji biochemicznych w organizmie ludzkim.

Sztucznie otrzymane promieniotwórcze izotopy jodu stosuje się w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy

W scyntygrafii stosuje się także gazy szlachetne –ksenon 133, krypton 85 (badania perfuzji mózgu), gal 67 (w onkologii), selen 75 (w diagnozowaniu przytarczyc i kory nadnerczy).

Negatywne:

Możemy też zetknąć się z promieniowaniem sztucznym, najczęściej podczas różnego rodzaju medycznych zabiegów diagnostycznych, np. prześwietlenia płuc, lub zabiegów leczniczych, głównie w terapii przeciwnowotworowej.

Broń jądrowa - dawniej zwana bronią atomową, broń A, jest to jeden z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystując energię powstającą podczas reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, m.in. uranu lub plutonu, bądź podczas łączenia się (syntezy) jąder izotopów wodoru- deuteru i trytu (broń termojądrowa). Eksplozja bomby jądrowej może być dokonana w powietrzu, na powierzchni ziemi lub wody oraz pod ziemią i pod wodą.
Awaria elektrowni jądrowej – taka awaria powoduje skarzenie terenu na bardzo dużej powierzchni ziemi.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Wpływ promieniowania na tkankę biologiczną. zastosowanie w medycynie

I. Historia promieniowania


W 1900r. Niemiec - Otto Walkhoff jako pierwszy stwierdził, że pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne. Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (ok. 75...

Fizyka

Wpływ promieniowania na tkankę biologiczną. Zastosowanie w medycynie.

I. Historia promieniowania


W 1900r. Niemiec - Otto Walkhoff jako pierwszy stwierdził, że pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne. Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (ok. 75%...

Fizyka

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

1) Definicja promieniotwórczości.


Promieniotwórczość występuje, kiedy jądro atomu dzieli się wytwarzając przy tym promienie lub cząstki, i tworzy jądro innego pierwiastka. Pierwiastek promieniotwórczy to taki, którego jądr...

Biologia

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

Spis treści:

1) Definicja promieniotwórczości.

2) Główne typy promieniowania.
a) Promieniowanie alfa
b) Promieniowanie beta
c) Promieniowanie gamma

3) Pozostałe rodzaje promieniowań.
a) Promieniowa...

Chemia

Blaski i cienie promieniotwórczości

CO TO JEST PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ?

Nie wszystkie jądra atomowe są tak niezmienne jak jądro atomu węgla. Wiele jąder rozpada się nagle, wyrzucając przy tym z siebie mniejsze cząstki. Zjawisko to nazywamy promieniotwórczością. Odkr...