Czy "Przedwiośnie" to powieść wciąż aktualna? Uzasadnij.

Kiedy czytamy i poznajemy powieść Żeromskiego często zadajemy sobie pytanie:, co z tego utworu przetrwało do dziś? Czy dzieło, którego treści dotyczą sytuacji polityczno – społecznej Polski aktualnych na w połowie lat 20 XX wieku jest wartościowe teraz? Utwór zbudowany jest na zasadzie polemiki pomiędzy bohaterami. Nadaje to utworowi ton publicystyczny, a więc aktualny w konkretnym czasie, a przebrzmiały dla nas ówczesnych. Jak więc odnieść się do postawionego wyżej pytania?
Na pewno jest to powieść historyczna pokazująca wierny obraz wydarzeń z początków XX w. Obraz ilustrujący rozwój idei, które zaciążyły na całym wieku. Państwa powstałe po rewolucji w 1917 r. istnieją przecież do dziś. Komunizm upada na oczach wszystkich. Tryumf święcą systemy demokratyczne, dokonał się olbrzymi postęp techniczny. „Przedwiośnie” jest więc swojego rodzaju dokumentem początkowego etapu dyskusji której, my obecnie możemy poznać rezultaty. Możemy określić która z kilku przedstawionych dróg budowy państwa została uznana za najmniej inwazyjną.
„Przedwiośnie można także czytać jako romans”, bogaty w szczegóły obyczajowe. W tym rodzaju powieści interesujące jest ukazanie procesu dojrzewania młodego wrażliwego, inteligentnego mężczyzny. Głównego bohatera poznajemy gdy ma 14 lat, kiedy bardzo gwałtownie ulega wpływom otoczenia, nie chce już być pod wpływem władzy ojcowskiej. Ucieka z domu rani bliskich, niszczy samego siebie. Dojrzewanie ideowe splata się z uczuciowym. Cezary poznaje kobiety różne odcienie i rodzaje miłości. W dalszym ciągu cierpi sam i krzywdzi innych. Po przez nowe doświadczenia dorasta, staje się w pełni ukształtowanym i w miarę samodzielnym młodym mężczyzną. Cezary jest bardzo ciekawą postacią posiadającą bogatą osobowość. Proces dorastania Baryki może być punktem odniesienia dla ówczesnych, bo czyż w tym kontekście nie pojawiają się sceny które możemy porównać z naszym własnym życiem. Być może są osoby które odnajdują punkty wspólne z głównym bohaterem powieści.
Przedwiośnie to także znakomity przykład pewnego rodzaju myślenia o miejscu człowieka w społeczeństwie. Żeromski słyną z tego że jego sztuki powstawały w oparciu o bardzo wymagające kryteria. Równie wielkie i ciężkie zadania stawiał przed swoimi bohaterami. „Przedwiośnie to wyraz niepokoju o Polskę, o losy jej obywateli. Po mimo że postawa Cezarego nie zawsze jest godna pochwały i naśladowania to uczy odpowiedzialności, obowiązku obywatelskiego, poczucia wrażliwości wobec egzystencji rodaków i poczucia więzi narodowej. Są to cechy zawsze potrzebne bo nigdy nie jest tak dobrze by nie można było czegoś zmienić. O losach państwa decydować będą ludzie którzy potrafią ogarnąć marzeniami i myślą szerokie, a nie tylko jednostkowe perspektywy. Od nich będzie zależał rozwój społeczeństwa, jego dobrobyt i szczęście. Potrzebna jest więc literatura która będzie takie postawy prezentowała i lansowała.
Po mimo nieaktualności historycznej utworu jego niektóre treści ideowe czy egzystencjalne mają ogromną wartość. Spojrzenie na utwór a różnych stron pozwala mi się przychylić do zdania, iż „przedwiośnie” po części jest powieścią aktualną, poczęści nie, ponieważ czas płynie i wiele rzeczy się bezpowrotnie zmienia.

Dodaj swoją odpowiedź