Budowa wewnętrzna "Zemsty".

I.Ekspozycja
Plany małżeńskie Cześnika. Niezgoda Cześnika z Rejentem z powodu muru. Miłość Wacława i Klary, w której na przeszkodzie stoją rodzinne kłótnie. Ten stan burzy sprzeczka o naprawę muru granicznego.
II. Rozwój akcji
Cześnik oświadcza się Podstolinie i zostaje przyjęty. Przygotowuje wesele. Papkin przyprowadza Wacława do domu Cześnika. Wacław spotyka Podstolinę w zamku. Rejent pisze pozew sądowy, zawiera umowę z Podstoliną, która zrywa zaręczyny z Cześnikiem. Cześnik zwabia Wacława do swojego domu - pisze list niby ręką Klary.
III. Punkt kulminacyjny
Cześnik wzywa Rejenta na pojedynek. Rejent zmusza Wacława do ślubu z Podstoliną. Miłość Wacława i Klary jest zagrożona.
IV. Rozwiązanie akcji
Małżeństwo Wacława i Klary. Rezygnacja z pojedynku. Zgoda Cześnika z Rejentem.

Dodaj swoją odpowiedź