Źródła historyczne i ich rodzaje

-Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych
-Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii
-Podział źródeł na pisane i niepisane:
Źródła niepisane:
-Archeologiczne (wykopaliskowe): szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, szczątki ludzkie i zwierzęce
-Obiekty architektoniczne: świątynie, pałace, zamki, dawne kamienice, gospodarstwa
-Dzieła sztuki: obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria itp.
Źródła pisane:
-Aktowe(dokumentacyjne; normatywne) są to źródła powstałe na użytek administracji, np.: notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, protokoły, sprawozdania, skodyfikowane prawa, edykty
-Epistolarne (listowe) jest to wszelkiego rodzaju korespondencja
-Historiograficzne: kroniki, roczniki, spisane kazania, pamiętniki, wspomnienia
-Hagiograficzne: żywoty świętych

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

Źródła historyczne i ich rodzaje

-Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych

-Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii

-Chcąc ...

Język angielski

Jakie są źródła historyczne i ich rodzaje

Jakie są źródła historyczne i ich rodzaje...

Historia

Źródła historyczne

Źródła historyczne i ich rodzajeŹródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych


Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historii 

Język angielski

1. Czym są źródła historyczne i jakie wyróżniamy ich rodzaje. 2.Wytłumacz pojęcie archeologia, skansen muzeum i archiwum

1. Czym są źródła historyczne i jakie wyróżniamy ich rodzaje. 2.Wytłumacz pojęcie archeologia, skansen muzeum i archiwum...

Język angielski

Co to są źródła historyczne jakie są ich rodzaje i do czego służą 2 co to jest genealogia i drzewo genealogiczne? 3 czym zajmuje się archeologia historyczna?

Co to są źródła historyczne jakie są ich rodzaje i do czego służą 2 co to jest genealogia i drzewo genealogiczne? 3 czym zajmuje się archeologia historyczna?...