Opady atmosferyczne

Rodzaje opadów (śnieg, deszcz, grad, mżawka).

Izohiety - linie na mapie łączące punkty o tej samej ilości opadów atmosferycznych.

Jak powstają opady atmosferyczne?

Temperatura powietrza -> parowanie -> powietrze osiąga stan nasycenia -> skraplanie (deszcz) lub resublimacja (śnieg)

Skraplanie - przejście ze stanu gazowego w stan ciekły
Resublimacja - przejście ze stanu gazowego w stan stały

Chłodne powietrze osiąga szybciej stan nasycenia niż powietrze ciepłe

Deszcze zenitalne - występują na równiku, największe opady są wówczas, gdy Słońce świeci w zenicie. Codziennie popołudniu - ulewa.

Deszcze orograficzne - gdy wilgotne masy powietrza trafiają na barierę górska wznoszącą się do góry po stokach i ochładzają się. Powietrze osiąga stan nasycenia, para wodna skrapla się i powstają opady. Po drugiej stronie bariery górskiej powietrze jest już pozbawione wilgoci i jest suche.

Wiejące w górach wiatry - np.: wiatry fenowe (suche i ciepłe). Jest nim np.: wiatr halny w Tatrach.

Opady frontowe - powstają, gdy zetkną się masy powietrza chłodnego i ciepłego. Są charakterystyczne dla strefy umiarkowanej.
a) Front atmosferyczny - granica między różnymi masami powietrza.
b) Front chłodny jest tam gdzie powietrze chłodne zajmuje dany obszar, wciska się pod cieplejsze powietrze i wypiera je do góry. Występują wtedy intensywne krótkotrwałe opady, często burzowe. Po przejściu prądu chłodnego, następuje nagłe ochłodzenie.
c) Front ciepły - powstaje, gdy na dany obszar napływa powietrze ciepłe, bo jest lżejsze, nasuwa się górą nad powietrze chłodne, po przejściu frontu ciepłego następuje ocieplenie i długotrwałe opady.
Zróżnicowanie opadów na Ziemi:
a) Największą ilość opadów otrzymują:
- strefa równikowa (deszcze zenitalne)
- góry (deszcze orograficzne)
- wybrzeża wzdłuż których płyną ciepłe prądy morskie
b) Najmniejszą ilość opadów mają:
- obszary położone na zwrotnikach
- obszary położone w głębi kontynentów
- wybrzeża oblewane przez zimne prądy morskie.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Opady atmosferyczne

Rodzaje opadów (śnieg, deszcz, grad, mżawka).

Izohiety - linie na mapie łączące punkty o tej samej ilości opadów atmosferycznych.

Jak powstają opady atmosferyczne?

Temperatura powietrza -> parowanie -> powietrze o...

Przyroda

Jakie sa 3 opady atmosferyczne i 3 osady atmosferyczne

Jakie sa 3 opady atmosferyczne i 3 osady atmosferyczne...

Geografia

Opady atmosferyczne a zanieczyszczenia atmosfery

Od czasu tzw. rewolucji przemysłowej a zatem od około 200-150 lat temu, przekształcenie środowiska i jego degradacja stały się poważnym problemem. Lawinowo zaczęły narastać zmiany składowych systemu Ziemi w postaci nowych, bardziej intens...

Chemia

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne to wypadające z chmur produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej. Woda z chmur dociera do ziemi w różnych postaciach, najczęściej jako deszcz i śnieg, ale również jako grad i mżawka. Drobniutkie kro...

Geografia

Zaznacz zestawienie zawierające wyłącznie opady atmosferyczne. a) Mżawka, krupa, grad, rosa. b) Deszcz, śnieg, grad, mżawka. c) Rosa, szron, gołoledź, deszcz. d) Szadź, szron, deszcz, śnieg.

Zaznacz zestawienie zawierające wyłącznie opady atmosferyczne. a) Mżawka, krupa, grad, rosa. b) Deszcz, śnieg, grad, mżawka. c) Rosa, szron, gołoledź, deszcz. d) Szadź, szron, deszcz, śnieg....

Geografia

Gdzie na kuli ziemskiej opady atmosferyczne są największe, a gdzie najmniejsze?

Gdzie na kuli ziemskiej opady atmosferyczne są największe, a gdzie najmniejsze?...