Minerały i skały budujące skorupe ziemską

Minerały i skały budujące skorupe ziemską:

I skały magmowe


Wylewne:
- bazalt
- audezyt
- pumeks

Granitowe:
- granit
- gabro

II skały osadowe


Okruchowe:
- ił
- less
- piasek
- żwir

Chemiczne:
- sól kamienna
- gips
- sól potasowa
- wapień

Organiczne:
- torf
- węgiel brunatny
- węgiel kamienny
- wapień
- ropa naftowa

III skały przeobrażone


Metamorficzne:
- marmur
- gnejs
- kwarcyt.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Minerały i skały budujące skorupę ziemską

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.
Minerały które odgrywają ważną rolę w budowie skorupy ziemskiej nazywamy mine...

Geografia

1.Budowa warstwowa wnętrza Ziemi. Skały i minerały budujące skorupę ziemską. (płyty litosfery,warstwy ziemi,definicja skały,minerał+opis minerałów,klasyfikacja skał).

1.Budowa warstwowa wnętrza Ziemi. Skały i minerały budujące skorupę ziemską. (płyty litosfery,warstwy ziemi,definicja skały,minerał+opis minerałów,klasyfikacja skał)....