"Człowiek - to brzmi dumnie?" - Refleksja

Jak rozumiesz powiedzenie: Człowiek – to brzmi dumnie?

Być człowiekiem to wielki obowiązek. Głównie obowiązek wobec innych ludzi, ale również i obowiązek wobec wszystkiego, co nas otacza.

W pewnej książce spotkałam się ze zdaniem: „…przecież to bestie, nie ludzie (…)”. Znaczy to, że na miano człowieka trzeba sobie zasłużyć. Często słyszy się określenie „jest ludzki”, ale niestety jeszcze częściej „to nieludzkie”.

Co właściwie znaczy słowo „ludzki”? To trudne pytanie. Każdy pewnie powiedziałby coś innego. Dla mnie słowo to oznacza kogoś pomagającego innym, robiącego wszystko „z serca”. Chociaż to jest raczej definicja słowa „dobry”.

Człowiek jest istotą myślącą, rozumną. Jest jedną z mądrzejszych istot na świecie. Ciągle się kształci i rozwija. Korzysta z doświadczeń, które codziennie zdobywa. Prawdziwym człowiekiem nie jest ten, który wywołuje wojny i nienawiść, człowiekiem jest ten, który potrafi dobrze wykorzystać swoją wiedzę.

Dodaj swoją odpowiedź