Charakterystyka Jacka Soplicy pod kątem scenariusza filmowego

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów poematu Adama Mickiewicza pt.: „Pan Tadeusz”. Był on ubogim szlachcicem, bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Nazywano go „Wojewodą”, ze względu na jego sławę wśród szlachty. Potrafił skłonić ją do poparcia określonych racji na sejmikach. To sprawiało, że był bardzo ceniony przez magnatów, którzy chcieli przeforsować swoje prywatne zamierzenia. Po zabójstwie Stolnika wstąpił do zakonu bernardynów, przyjął imię Robak i został emisariuszem, aby odkupić swoje dawne winy i przygotować na Litwie powstanie przeciwko zaborcom.

Jacek to szlachcic z „wąsami od ucha do ucha”. Był przystojny i dobrze zbudowany . Kochała go szlachta i kobiety.
Jego cechami charakterystycznymi były odwaga i upór. Wraz ze swoimi towarzyszami był postrachem okolicy. Zawsze dostawał to, czego chciał i dążył do tego za wszelką cenę . Nigdy jednak nie zdradził ojczyzny, ani swoich towarzyszy.
Był to człowiek o wielkim temperamencie. Często działał w sposób nieprzemyślany. W swoim życiu kierował się uczuciami, a nie rozumem. Przykładem na to było zabójstwo Stolnika , popełnione pod wpływem silnych emocji. Jako człowiek bardzo dumny nie potrafił znieść odmowy Horeszki.

Jacek był strzelcem wyborowym. Słynął z celności swoich strzałów. Bardzo lubił się bić. Niewiele potrzebował, aby rozpocząć bójkę.
Tak jak prawie każdy polski szlachcic uwielbiał się bawić. Większość czasu spędzał na biesiadowaniu i polowaniach.
Jacek Soplica bardzo kochał Ewę Horeszkównę. Nie potrafił o niej zapomnieć nawet po wielu latach. Aby wymazać ją z pamięci ożenił się z niekochaną dziewczyną. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów, a nieudane małżeństwo zakończyło się śmiercią żony. Jacek zaczął pić i stał się pośmiewiskiem dla wszystkich.

Ksiądz Robak to postać bardzo ciekawa, którą warto przedstawić na deskach teatru lub w filmie. Podczas swojego życia przeszedł niezwykłą przemianę z „kłótnika” i „paliwody” w patriotę. Swoim późniejszym postępowaniem zmazał dotychczasowe miano zdrajcy. Jego losy mogą stanowić podstawę wspaniałego scenariusza filmowego.

Dodaj swoją odpowiedź