Porównanie sejmu walnego z sejmem dzisiejszym

Porównanie sejmu walnego z sejmem dzisiejszej Rzeczpospolitej
1. Wybór sejmu:
a) W dawnej Rzeczpospolitej posłów wybierano spośród szlachty podczas sejmików ziemskich, czyli zjazdów szlachty z danego terenu. Posłem mógł być tylko szlachcic, który był zobowiązany do wypełniania woli większości.
b) W obecnej Polsce każdy może zostać posłem. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, w których każdy dorosły obywatel może zagłosować. Warunkiem startu jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów.
2. Obrady sejmu:
a) W dawnej Rzeczpospolitej sejm walny obradował co 2 lata. Obrady trwały nie dłużej niż 6 tygodni.
b) W obecnej Rzeczpospolitej sejm obraduje, gdy marszałek zwoła posiedzenie. Nie ma regularnych odstępach czasowych.
3. Ilość posłów:
a) W dawnej Rzeczpospolitej posłów było około 120.
b) W obecnej Polsce posłów jest zawsze 460.
4. Rola sejmu:
a) W dawnej Rzeczpospolitej głównymi zadaniami sejmu było: uchwalanie podatków, wyrażanie zgody na zwołanie pospolitego ruszenia, podejmowanie decyzji w sprawach polityki zagranicznej.
b) W obecnej Rzeczpospolitej sejm ma zadanie uchwalać nowe ustawy w różnych sprawach.
Wnioski: sejmy różnią się prawie wszystkim. Wspólne jest jedynie miejsce zwoływania (Warszawa), jednak w przypadku sejmu walnego nie była ona jedynym miastem.

Dodaj swoją odpowiedź