Dzis żegnam szkołę podstawową-opowiadanie z elementami przeżyć wewnętrznych

Kończąc naukę, pamiętam o chwilach, które spędziłam w tej szkole. Dziś kończy się dla mnie jedna wędrówka, a zaczyna następna. Od początku szkolnej edukacji mówiono mi, że nauka to klucz, który pomoże mi otworzyć wszelkie drzwi.
W czasie nauki w szkole podstawowej poznałam wiele koleżanek, ale to nie im najwięcej zawdzięczam. To nauczyciele mi pomagali i pokazali jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pani.... , moja pierwsza wychowawczyni w klasach I – III, wprowadziła mnie w tajniki wiedzy. To pod jej bacznym okiem ćwiczyłam piękne czytanie i pisanie. To ona nauczyła mnie podstawowych działań matematycznych. Moim kolejnym wychowawcą został nauczyciel ...., pan..., który był nie tylko dla mnie, ale dla całej klasy prawdziwym przyjacielem – przewodnikiem i opiekunem. To on nauczył nas podejmowania decyzji i wprowadzał nas w świat nastolatków.
Przez ostatnie trzy lata jęz. polskiego uczyła mnie pani ..... Nigdy nie zapomnę tych ciekawych lekcji, na których poznawałam losy głównych bohaterów literackich, zasady analizy utworów lirycznych, a co za tym idzie, nauczyłam się rozróżniać środki stylistyczne. Dzięki pani .... znam części mowy i części zadania. Wiem, jakie są rodzaje zdań. Za to wszystko jestem Jej bardzo wdzięczna, a przede wszystkim za to, że dzięki wysokim wymaganiom jakie stawiała, nauczyłam się systematyczności.
Słowa uznania kieruję również do pani ...., która uczyła mnie matematyki i rozbudziła we mnie zainteresowania matematyczne. Dzięki Niej mogłam trzy razy uczestniczyć w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. W tym miejscu mogę tylko obiecać, że zawsze, kiedy będę wspominać moje sukcesy w matematyce, będę myśleć o ogromie pracy, jaki włożyła w moją edukację pani ...., bo to dzięki Niej ten wynik osiągnęłam.
Pragnę również swoją wdzięczność wyrazić wobec pani ...., nauczycielki historii. To dzięki Pani poznałam historię bliższą i dalszą Polski i świata, wybitne postacie historyczne, tradycję narodu polskiego i znakomitych polskich władców. Dzięki temu przedmiotowi i znakomitej nauczycielce mogę być dumna, że jestem Polką.
Lekcje przyrody prowadziła pani ..... To na tych właśnie lekcjach poznałam świat roślin i zwierząt. Wiem, jak funkcjonuje ludzki organizm. Zdałam sobie sprawę, że światem kierują zasady, które tylko wydają się proste, a tak naprawdę są bardzo skomplikowane.
Doceniam pracę wszystkich nauczycieli, bo to dzięki Nim mogę ukończyć naukę w szkole podstawowej. Jestem wdzięczna wszystkim za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość. Bez nauki i bez życzliwości nauczycieli nie byłabym tym, kim jestem teraz.

Dodaj swoją odpowiedź