Skutki wypraw krzyżowych

Skutki wypraw krzyżowych
- rozbudowanie sieci hospicjów i szpitali
- powstanie zakonów: Templariuszy, Joannitów, Krzyżaków
- nowe zasady funkcjonowania zakonów
- nasilenie się handlu ze Wschodem
- podniesienie znaczenia miast
- pojawienie się bankierów
- powstanie nowych nurtów ideologicznych
- tworzenie uniwersytetów
- pogłębienie się ksenofobii (niechęć do innych narodów) i antysemityzmu (niechęć do Żydów)
- osłabienie Bizancjum
- wyniszczenie Ziemi Świętej
- zakony rycerskie uzyskały wpływy gospodarcze i polityczne

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Historia !!! Przyczyna wypraw krzyżowych i Skutki wypraw krzyżowych

Historia !!! Przyczyna wypraw krzyżowych i Skutki wypraw krzyżowych...

Historia

Przyczyny i skutki wypraw krzyżowych.

Wyprawy krzyżowe były to wyprawy wojenne mające na celu poszerzenie wpływów papiestwa. Zapoczątkował je papież Urban II*, który na synodzie w Clermont, w 1095r., wezwał rycerstwo zachodnioeuropejskie do walki z niewiernymi oraz odzyskania ...

Historia

Skutki wypraw krzyżowych

Skutki wypraw krzyżowych
- rozbudowanie sieci hospicjów i szpitali
- powstanie zakonów: Templariuszy, Joannitów, Krzyżaków
- nowe zasady funkcjonowania zakonów
- nasilenie się handlu ze Wschodem
- podniesienie znac...

Język angielski

wymień 3 przyczyny i skutki wypraw krzyżowych

wymień 3 przyczyny i skutki wypraw krzyżowych...

Język angielski

podaj przyczyny i skutki wypraw krzyżowych 4 zdania do jednego i drugiego

podaj przyczyny i skutki wypraw krzyżowych 4 zdania do jednego i drugiego...

Język angielski

Jakie są skutki wypraw krzyżowych??POMOCY daje 29 pt!!

Jakie są skutki wypraw krzyżowych??POMOCY daje 29 pt!!...