Skutki wypraw krzyżowych

Skutki wypraw krzyżowych
- rozbudowanie sieci hospicjów i szpitali
- powstanie zakonów: Templariuszy, Joannitów, Krzyżaków
- nowe zasady funkcjonowania zakonów
- nasilenie się handlu ze Wschodem
- podniesienie znaczenia miast
- pojawienie się bankierów
- powstanie nowych nurtów ideologicznych
- tworzenie uniwersytetów
- pogłębienie się ksenofobii (niechęć do innych narodów) i antysemityzmu (niechęć do Żydów)
- osłabienie Bizancjum
- wyniszczenie Ziemi Świętej
- zakony rycerskie uzyskały wpływy gospodarcze i polityczne

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

-Najwarzniejsze daty wypraw krzyżowych -Skutki wypraw krzyżowych -zalety i wady wypraw krzyżowych

-Najwarzniejsze daty wypraw krzyżowych -Skutki wypraw krzyżowych -zalety i wady wypraw krzyżowych...

Język angielski

Omów skutki wypraw krzyżowych, koniecznie uwzględnij pozytywne i negatywne skutki wypraw krzyżowych (po 5 skutków). MINIMUM 2 STRONY W ZESZYCIE

Omów skutki wypraw krzyżowych, koniecznie uwzględnij pozytywne i negatywne skutki wypraw krzyżowych (po 5 skutków). MINIMUM 2 STRONY W ZESZYCIE...

Język angielski

1.Przedstaw przyczyny i przebieg wypraw krzyżowych w średniowieczu 2.Oceń skutki wypraw krzyżowych w średniowieczu

1.Przedstaw przyczyny i przebieg wypraw krzyżowych w średniowieczu 2.Oceń skutki wypraw krzyżowych w średniowieczu...

Język angielski

zakony rycerskie przyczyny wypraw krzyżowych-skutki wypraw krzyżowych

zakony rycerskie przyczyny wypraw krzyżowych-skutki wypraw krzyżowych...

Język angielski

Historia !!! Przyczyna wypraw krzyżowych i Skutki wypraw krzyżowych

Historia !!! Przyczyna wypraw krzyżowych i Skutki wypraw krzyżowych...

Język angielski

Wymień Przyczyny wypraw Krzyżowych Skutki wypraw krzyżowych

Wymień Przyczyny wypraw Krzyżowych Skutki wypraw krzyżowych...