HELP!!!! napiszcie mi liczby od 1-100 po niemiecku plss potrzebne mi na szybko

HELP!!!! napiszcie mi liczby od 1-100 po niemiecku plss potrzebne mi na szybko
Odpowiedź
mika2038

1 – eins 2 – zwei 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 6 – sechs 7 – sieben 8 – acht 9 – neun 10 – zehn 11 – elf 12 – zwölf 13 – dreizehn 14 – vierzehn 15 – fünfzehn 16 – sechzehn 17 – siebzehn 18 – achtzehn 19 – neunzehn 20 – zwanzig 21 – einundzwanzig 22 – zweiundzwanzig 23 – dreiundzwanzig 24 – vierundzwanzig 25 – fünfundzwanzig 26 – sechsundzwanzig 27 – siebenundzwanzig 28 – achtundzwanzig 29 – neunundzwanzig 30 – dreißig 31 – einunddreißig 32 – zweiunddreißig 33 – dreiunddreißig 34 – vierunddreißig 35 – fünfunddreißig 36 – sechsunddreißig 37 – siebenunddreißig 38 – achtunddreißig 39 – neununddreißig 40 – vierzig 41 – einundvierzig 42 – zweiundvierzig 43 – dreiundvierzig 44 – vierundvierzig 45 – fünfundvierzig 46 – sechsundvierzig 47 – siebenundvierzig 48 – achtundvierzig 49 – neunundvierzig 50 – fünfzig 51 – einundfünfzig 52 – zweiundfünfzig 53 – dreiundfünfzig 54 – vierundfünfzig 55 – fünfundfünfzig 56 – sechsundfünfzig 57 – siebenundfünfzig 58 – achtundfünfzig 59 – neunundfünfzig 60 – sechzig 61 – einundsechzig 62 – zweiundsechzig 63 – dreiundsechzig 64 – vierundsechzig 65 – fünfundsechzig 66 – sechsundsechzig 67 – siebenundsechzig 68 – achtundsechzig 69 – neunundsechzig 70 – siebzig 71 – einundsiebzig 72 – zweiundsiebzig 73 – dreiundsiebzig 74 – vierundsiebzig 75 – fünfundsiebzig 76 – sechsundsiebzig 77 – siebenundsiebzig 78 – achtundsiebzig 79 – neunundsiebzig 80 – achtzig 81 – einundachtzig 82 – zweiundachtzig 83 – dreiundachtzig 84 – vierundachtzig 85 – fünfundachtzig 86 – sechsundachtzig 87 – siebenundachtzig 88 – achtundachtzig 89 – neunundachtzig 90 – neunzig 91 – einundneunzig 92 – zweiundneunzig 93 – dreiundneunzig 94 – vierundneunzig 95 – fünfundneunzig 96 – sechsundneunzig 97 – siebenundneunzig 98 – achtundneunzig 99 – neunundneunzig 100 – (ein)hundert Przepisane z zeszytu. Więc raczej dobrze. Powodzenia :)

ptasior15515

1 – eins 2 – zwei 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 6 – sechs 7 – sieben 8 – acht 9 – neun 10 – zehn 11 – elf 12 – zwölf 13 – dreizehn 14 – vierzehn 15 – fünfzehn 16 – sechzehn 17 – siebzehn 18 – achtzehn 19 – neunzehn 20 – zwanzig 21 – einundzwanzig 22 – zweiundzwanzig 23 – dreiundzwanzig 24 – vierundzwanzig 25 – fünfundzwanzig 26 – sechsundzwanzig 27 – siebenundzwanzig 28 – achtundzwanzig 29 – neunundzwanzig 30 – dreißig 31 – einunddreißig 32 – zweiunddreißig 33 – dreiunddreißig 34 – vierunddreißig 35 – fünfunddreißig 36 – sechsunddreißig 37 – siebenunddreißig 38 – achtunddreißig 39 – neununddreißig 40 – vierzig 41 – einundvierzig 42 – zweiundvierzig 43 – dreiundvierzig 44 – vierundvierzig 45 – fünfundvierzig 46 – sechsundvierzig 47 – siebenundvierzig 48 – achtundvierzig 49 – neunundvierzig 50 – fünfzig 51 – einundfünfzig 52 – zweiundfünfzig 53 – dreiundfünfzig 54 – vierundfünfzig 55 – fünfundfünfzig 56 – sechsundfünfzig 57 – siebenundfünfzig 58 – achtundfünfzig 59 – neunundfünfzig 60 – sechzig 61 – einundsechzig 62 – zweiundsechzig 63 – dreiundsechzig 64 – vierundsechzig 65 – fünfundsechzig 66 – sechsundsechzig 67 – siebenundsechzig 68 – achtundsechzig 69 – neunundsechzig 70 – siebzig 71 – einundsiebzig 72 – zweiundsiebzig 73 – dreiundsiebzig 74 – vierundsiebzig 75 – fünfundsiebzig 76 – sechsundsiebzig 77 – siebenundsiebzig 78 – achtundsiebzig 79 – neunundsiebzig 80 – achtzig 81 – einundachtzig 82 – zweiundachtzig 83 – dreiundachtzig 84 – vierundachtzig 85 – fünfundachtzig 86 – sechsundachtzig 87 – siebenundachtzig 88 – achtundachtzig 89 – neunundachtzig 90 – neunzig 91 – einundneunzig 92 – zweiundneunzig 93 – dreiundneunzig 94 – vierundneunzig 95 – fünfundneunzig 96 – sechsundneunzig 97 – siebenundneunzig 98 – achtundneunzig 99 – neunundneunzig 100 – hundert

Dodaj swoją odpowiedź