Jednostki geologiczne

1.Jednostki geologiczne(fałdowania) - alpejskie-najmłodsza, platforma paleozoiczna, platforma prekambryjska-najstarsza. Masy powierza kształtujące pogodę nad Polską: powietrze arktyczne, powietrze polarne, powietrze zwrotnikowe. Powietrze suche opada i ociepla się o 1℃ an 100m wysokości. Powietrze wilgotne unosi się i ochładza o 0,6℃ na 100m występuje wiatr halny jest wiatrem lokalnym powstaje w wyniku różnicy ciśnień i temperatur na stoku nawietrznym i dowietrznym. Wody powierzchniowe w Polsce(zlewiska Morza Bałtyckiego w Polsce poza Polską) - Dorzecze Wisły, Odry, Niemna. Zlewiska Morza Czarnego w Polsce poza Polską) - Dorzecze: Dniestru, Dunaju, Dniepru. Zlewisko Morza Północnego( W Polsce poza polską) - Dorzecze Łaby. Fazy powstawania Bałtyku:1. Ok. 10,5tyś lat temu utworzyło się Bałtyckie Jezioro Lodowe(Zaporowe). 2.Zbiornik wodny pra-Bałtyku, który powstał 9,7tyś. lat temu, określa się mianem Morza Yoldia. 3. Kolejnym etapem było istnienie Jeziora Ancylusowego.4. Ok. 4,8tyś. lat temu nastąpiła transgresja Morza Litorynowego. Pogoda- to chwilowy stan w atmosferze. Klimat-to wieloletnie obserwacje pogody na danym obszarze. Czynniki klimatotwórcze: wysokość n.p.m., odległość od morza, zabudowa niska(czynnik antropogeniczny), szata roślinna, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo ciepłych i zimnych prądów morskich. Mapy klimatyczne- mapy: temp., amplitud-izoamplitudy, opadów(Izokiety),(śr. Opadów w polsce600mm/rok. Okres wegetacji- to okres w roku ze średnią dobową temp. powietrza co najmniej 5℃, umożliwiającą wegetację roślin. (w Polsce trwa od 180-240 dni). Zlewisko- obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza. Dział wód- linia hydrologiczna oddzielająca dorzecze. Dorzecze- zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Asymetria rzeczna- jedne dopływy przeważają nad drugimi. Największe jezioro Śniardwy 113,4〖km〗^2, najgłębsze jezioro Hańcza 108,5m , Kotlina Biebrzańska- unikat unii europejskiej obszarów zabagnionych. Izolinia- linia łącząca punkty o jednakowej wartości liczbowej. Typy jezior: polodowcowe, osuwiskowe, starorzecza, deltowe, przybrzeżne, eoliczne, krasowe. Zlewiska- M. Czarne, M. Północne, M. Bałtyckie. Morze Bałtyckie- wewnątrz kontynentalne o średniej głębokości 55m i średnim zasoleniu 7,5o⁄oo (Promila), temp. zimą 0℃, a latem 20℃. Cechy Bałtyku: położenie w szer. Umiarkowanej(od 54N^O DO 66N^O), morze płytkie, wąskie cieśniny łączące z oceanem atlantyckim(co 4 lata wymiana wody w Bałtyku). Typy wybrzeży Bałtyckich- klifowy, mierzejowy, szkierowy. Pływy 0,5m, morze Bałtyckie ma 415,266〖km〗^2

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Budowa geologiczna Polski-wypisać główne jednostki geologiczne DAJE NAJWIĘCEJ PUNKTÓW,BO POTRZEBUJE NA TERAZ

Budowa geologiczna Polski-wypisać główne jednostki geologiczne DAJE NAJWIĘCEJ PUNKTÓW,BO POTRZEBUJE NA TERAZ...

Geografia

Jakie są trzy główne jednostki geologiczne Europy?

Jakie są trzy główne jednostki geologiczne Europy?...

Geografia

kordyliery Andy jakie to jednostki geologiczne?

kordyliery Andy jakie to jednostki geologiczne?...

Geografia

Mam w zadaniu pojęcie "jednostki geologiczne". Wytłumaczy ktoś?

Mam w zadaniu pojęcie "jednostki geologiczne". Wytłumaczy ktoś?...

Geografia

1.Główne jednostki geologiczne 2.Tworzenie się gór fałdowych 3.Tworzenie się gór zrębowych POTRZEBUJE NA JUTRO !!!!!!

1.Główne jednostki geologiczne 2.Tworzenie się gór fałdowych 3.Tworzenie się gór zrębowych POTRZEBUJE NA JUTRO !!!!!!...