Przykładowy sprawdzian - II wojna światowa

1.
Uzupełnij :
II Wojna światowa zaczęła się............... od ataku ................ na .................. o godzinie........... .
Polacy dowodzeni przez kontradmirała Józefa ..........bronili się na lądzie aż do ........ .

2
Wyjaśnij przyczyny niepowodzenia planu wojny błyskawicznej w wojnie z ZSRR.

3.
Połącz :
? Philippe Petain -twórca komitetu wolnej Francji
? Josip Braz-Tito -głównoprowadzący flotą
Japońską
? Charles de Gaulle -Premier Wielkiej Brytanii
? Isoroku Yamamoto -szef rządu
? Winston Churchil -dowódca jugosłańskiej
Partyzantki komunistycznej
4
Kiedy był atak na Hiroszimę :
a) 2.09.1945 c)24.04.1945
b) 1.09.1939 d)6.08.1945

5
Wyjaśnij pojęcia :
? wilcze stada
? kolaboracja
? akces
? żywa torpeda

6
Opisz krótko postaci:
? Stefan Starzyński
? Winston Churchil
? Phillipe Petain

7
Opisz na czym polegała operacja ?Barbossa?:

8
Co to linia Maginata :
a) francuskie fortyfikacje c)operacja ataku na froncie
b) granica Francji d) system wentylacyjny
9
Przedstaw państwa wchodzące w skład osi.

10
Dlaczego Japonia zdecydowała się zaatakować bazę Stanów zZednoczonych Pearl Harbor?

11
Waśnij gdzie została zastosowana i na czym polegała taktyka żabiego skoku.

12
Kiedy odbyła się kapitulacja Niemiec:
a)28.08.1945 c)08.05.1945
b)06.09.1950 d)03.07.1939

13
Na czym polegała ?siedząca wojna? na froncie zachodnim.

14
wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań:
-14,VII 1941/1942r. przywódcy USA/FRANCJI i Wielkiej Brytanii podpisali Kartę Atlantydzką.

-Za swojego głównego przeciwnika uznali rządy komunistyczne/narodowosocjalistyczne a ich głównym celem byłą walka z nimi do ostatecznego zwycięstwa/ wynegocjowanie korzystnego porozumienia.

- Po zakończeniu wojny przywódcy podpisując Kartę planowali/ nie planowali powiększyć terytoria swoich państw.

-Wszystkie zmiany granic odpowiadać miały przede wszystkim wielkim mocarstwom/narodom zamieszkujących te tereny, które decydować miały o ustroju politycznym poszczególnych krajów.

-do surowców i handlu dostęp miały mieć przede wszystkim kraje tworzące koalicję antyhitlerowską/ wszystkie kraje świata.

Dodaj swoją odpowiedź