Plan wydarzeń Mitu Tebańskiego - dzieje rodu Edypa

1. Objęcie władzy przez Lajosa
2. Porzucenie syna w górach
3. Znalezienie dziecka i oddanie go władcom Koryntu
4. Wizyta Edypa u wyroczni
5. Opuszczenie Koryntu przez Edypa
6. Śmierć Lajosa i jego sługusów z rąk Edypa
7. Przybycie Edypa do Teb
8. Związanie się Edypa z Jokastą i ludem tebańskim
9. Zesłanie przekleństw na Teby
10. Poszukiwanie winnego mordy Lajosa
11. Dojście do prawdy. Edyp morderca
12. Opuszczenie Teb przez Edypa
13. Objęcie władzy przez synów
14. Wojna bratobójcza
15. Decyzja Kreona o zbezczeszczeniu zwłok Polinejkesa
16. Pochowanie Polinejkesa i złamanie zakazu przez Antygonę
17. Wyrok śmierci na Antygonę

Dodaj swoją odpowiedź