Partenon

Partenon jest słynną świątynią Ateny Partenos (partenos oznacza dziewica) zbudowany na Akropolis w Atenach. Wzniesiona została w latach 447-432 r.p.n.e. (przybliżona data) przez Iktinosa i Kallikratesa z inicjatywy Peryklesa. świątynia stoi w miejscu dwóch innych świątyń: Hekatompedonu i niedokończonego tzw.starszego Partenonu, który został zburzony przez Persów.
Jest dziełem architektury attyckiej, łączy w sobie styl dorycki (prostota i logika) z elementami jońskimi (dekoracyjność, lekkość proporcji i smukłość). Partenon został wzniesiony z marmuru na trzystopniowej podbudowie (fachowo- stylobacie) w typie doryckiego peripterosu (8 na 17 kolumn) z płytkim pronaosem i opistodomosem o 6 kolumnach.
Wymiary świątyni: 69,51 m na 30,86 m. Wnętrze Partenonu dzieliło się na 2 części: trójnawową cellę o długości 100 stóp (gdzie przechowywano posąg Ateny-bogini mądrości-dłuta Fidiasza) oraz Partenon właściwy- sala o 4 jońskich kolumnach dla dziewcząt w służbie bogini. Dekoracje wykonali artyści pod czujnym okiem Fidiasza.
Partenon ma burzliwe dzieje. We wczesnym średniowieczu świątynia została zamieniona na kościół chrześcijański, a w 1460, po wybudowaniu minaretu, na meczet. W 1674 ambasador Ludwika XIV przy Wysokiej Porcie markiz C.M.F. de Nointel polecił sporządzić rysunki detali Partenonu. Rysownikami byli: nieznany z imienia Carrey, prawdopodobnie Flamandczyk, i tzw. anonim Nointel, o którym nic nie wiadomo.
Partenon uległ częściowemu zniszczeniu w czasie oblężenia Aten przez wojska weneckie w 1687 (Partenon był wtedy arsenałem), kiedy to oficer floty Wenecji trafił z działa okrętu w zgromadzone tam prochy. Rysunki Carreya i Nointela mają ogromne znaczenie dla poznania wyglądu zabytku i jego rekonstrukcji. W latach 1802-1812 część zachowanych rzeźb Partenonu wywiózł (wyrywając je z ich naturalnych miejsc i niszcząc przy tym) do Londynu (dziś w British Museum) lord T.B. Elgin (Elgina marmury).
Ruiny Partenonu poddano wstępnej konserwacji w połowie XIX w. W 1929-1930 dokonano częściowej rekonstrukcji kolumnady północnej. W miejsce wywiezionych przez Elgina metop (rząd Grecji stara się od lat o zwrot rzeźb) wmontowano kopie. Obecnie w Partenonie trwają bardzo szeroko zakrojone prace restauracyjne, które w wielu środowiskach wywołują polemiki nad granicą odbudowy zabytków.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Partenon w Atenach. - bóstwo, któremu była poświęcona świątynia - data powstania budowli - władca, za rządów którego wzniesiono Partenon - autor rzeźb zdobiących Partenon - architekci - rzeźby świątyni - styl - wymiary

Partenon w Atenach. - bóstwo, któremu była poświęcona świątynia - data powstania budowli - władca, za rządów którego wzniesiono Partenon - autor rzeźb zdobiących Partenon - architekci - rzeźby świątyni - styl - wymiar...

Język polski

Podaj informacje na temat :(Partenon) -Bóstwa, ktróremu była poświecona świątynia -data powstania budowli -autora rzeżb zdobiących Partenon -architektów -styl architektoniczny -wymiaru budowli -rzeżb zewnątrz i wewnątrz świątyni

Podaj informacje na temat :(Partenon) -Bóstwa, ktróremu była poświecona świątynia -data powstania budowli -autora rzeżb zdobiących Partenon -architektów -styl architektoniczny -wymiaru budowli -rzeżb zewnątrz i wewnątrz świątyn...

Matematyka

z centrum Aten na Partenon jedzie się 8 kilometrów samochodem,a potem idzie się pieszo drogą o 4 kilometry dłuższą niż samochodem. Ile kilometrów ma piesza część trasy? Ile kilometrów ma cała droga z Aten na Partenon?

z centrum Aten na Partenon jedzie się 8 kilometrów samochodem,a potem idzie się pieszo drogą o 4 kilometry dłuższą niż samochodem. Ile kilometrów ma piesza część trasy? Ile kilometrów ma cała droga z Aten na Partenon?...

Matematyka

Z centrum Aten na Partenon jedzie się 8 kilometrów samochodem, a potem idzie się pieszo drogą o 4 kilometry dłuższą niż samochodowa. Ile kilometrów ma pierwsza część trasy? Ile kilometrów ma cała droga z Aten na Partenon?

Z centrum Aten na Partenon jedzie się 8 kilometrów samochodem, a potem idzie się pieszo drogą o 4 kilometry dłuższą niż samochodowa. Ile kilometrów ma pierwsza część trasy? Ile kilometrów ma cała droga z Aten na Partenon?...

Język angielski

1.Ułóż z rozsypanki logiczne zdanie : stóp, leżały, znajdowały, Ateny, sie, na, Partenon, u, wzgórza, Akropolu.  2. PArtenon wznosi się ku czci bogini: a)Hery b)Haleny c)Ateny d)Afrodyty Pomóżcie prosze :D potrzebuję na teraz :D  

1.Ułóż z rozsypanki logiczne zdanie : stóp, leżały, znajdowały, Ateny, sie, na, Partenon, u, wzgórza, Akropolu.  2. PArtenon wznosi się ku czci bogini: a)Hery b)Haleny c)Ateny d)Afrodyty Pomóżcie prosze :D potrzebuję na teraz :D  ...