Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego

Polityka wewnętrzna


- cechowała się dążeniem do wzmocnienia i unifikacji państwa
- rozwijało się osadnictwo
- popierał zagospodarowanie majątków możnych i kościoła
- dbał o rozwój dużych miast
- nadawał miastom przywileje, np:
-- zwolnienia celne
-- prawo składu
-- przymus drożny
- wydał statusy, które kodyfikowały prawo ziemskie
- utworzył dla miast Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego
- wybudował kilkadziesiąt zamków
- podniósł poziom gospodarki
- wzrosła zamożność mieszkańców
- rozwijało się szkolnictwo
- w 1364 r utworzył Uniwersytet w Krakowie

Polityka zewnętrzna


- opanował Ruś Chalicko-Włodzimierską
- 1343 zakończył konflikt z Zakonem Krzyżackim
- Krzyżacy musieli zwrócić ziemie Dobrzyńską i Kujawy, ale mogli zatrzymać Pomorze
- rozszerzył stan posiadania ziem na zachodzie
- przyłączył do Polski Wałcz, Drahim i Czaplinek wcześniej pozostające pod władzą marchii Branderburskiej
- współdziałał z Andegawenami, okupił to przyznaniem im prawa do następstwa tronu w Polsce

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego, Proszę o odpowiedż! a) wewnętrzna b) zewnętrzna

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego, Proszę o odpowiedż! a) wewnętrzna b) zewnętrzna...

Język angielski

Muszę napisać trochę tak 1-2 stron na temat: "Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Ocena postaci króla." Proszę o pomoc. Daję NAJ :)

Muszę napisać trochę tak 1-2 stron na temat: "Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Ocena postaci króla." Proszę o pomoc. Daję NAJ :)...

Historia

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny.

Daty


1333 - śmierć Władysława Łokietka
1333 - koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1335 - I zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się za 20 tys. kop groszy praskich pretensji do korony polskiej przez Jana Luksembursk...

Język angielski

Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego...

Historia

Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

Władysław Łokietek pozostawił synowi państwo nie skonsolidowane wewnętrznie, zniszczone wojnami i śmiertelnie zagrożone od zewnątrz. Śląsk, Pomorze, Kujawy i Mazowsze pozostawały poza granicami Polski. Kazimierz, mając w chwili śmierci...