Przygotowanie do sprawdzianu: Azja

Położenie Geograficzne Azji.
Azja jest największym kontynentem. Jej powierzchnia wynosi 44 mln. Km.2. Połączona jest z Europą i tworzy euro- Azję. Azja otoczona jest Oceanem Spokojnym i Indyjskim. Zajmuje półkulę wschodnia i północna.
Ukształtowanie powierzchni: *niziny: Chińska, Zachodnio- Syberyjska, Gangesu, Indusu. *wyżyny: Dekan, Środkowo-Syberyjska, mongolska *góry: Himalaje, Czerskiego, południowo-chińskie, Stanowe *depresje: nadkaspijska *rzeki: Ganges, Indus, Żółta rzeka *jeziora: Bajkał, Kuku-nor, Tenty *półwyspy: Indochiński, indyjski, ariański, malajski *wyspy: Borneo
Położenie geograficzne Chin:
Chiny położone są w Azji południowo- wschodniej. Graniczą z Koreą północną, Mongolią, Kazachstanem, Tadżykistanem, Afganistanem, Pakistanem, Indiami, Bangladeszem. Maja dostęp do: morza żółtego, morza wschodnio-chińskiego, morza południowo- chińskiego.
Ukształtowanie powierzchni: *Niziny: Chińska, Gangesu *Wyżyny: Tybetańska *Góry: Himalaje, Południowo- chińskie *Pustynie: Ałaszan, Takla- Makam *najdłuższe rzeki: Żółta rzeka, Jangcy, Mekong *Jeziora: Kuku-nor
Liczba ludności Chin:
Chiny są 3 pod względem wielkości państwem świata. Ich powierzchnia wynosi 9,6 mln. Km.2. Na liczbę ludności miał wpływ sprzyjający klimat, żyzne gleby, tereny nizinne, dostęp do wody. Wzrost liczby ludności spowodowany był dużym przyrostem naturalnym.
Rozmieszczenie ludności Chin:
Ludność jest rozmieszczona nierównomiernie. Średnia gęstość zaludnienia 140 ludzi na km. Kwadratowy. Najwięcej ludności jest we wschodnio- południowej części, a najmniej w zachodniej. Nierównomierne rozmieszczenie ludności spowodowane jest cechami środowiska przyrodniczego.
Procesy urbanizacyjne w Chinach.
Współczynnik urbanizacji wynosi 40%. W Chinach mamy ok. 200 miast, które liczą ponad 1 mln. ludzi. Największe miasta to: Pekin, czunk- czing.
Przełom w gospodarce Chin nastąpił po 1980 roku. Prowadzono wtedy wiele reform gospodarczych. –wprowadzono elementy wolnego rynku -zezwolono na zakładanie prywatnych zakładów -utworzono strefy ekonomiczne -pozwolono przedsiębiorstwom państwowym -Utworzono granice dla inwestorów z za granicy.
Rolnictwo w Chinach:
Uprawy: pszenica, ryz, ziemniaki, soja, herbata, cytryny Hodowle: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy. Surowce mineralne: węgiel kamienny, ropa naftowa, złoto, rudy cynku i ołowiu Przemysł: przetwórczy, spożywczy
Położenie geograficzne Japonii:
Japonia jest państwem wyspiarskim, położonym na Oceanie Spokojnym, otoczona jest morzami: Japońskim, Wschodnio-chińskim
Obszar Japonii tworzą 4 główne wyspy i 4 typy mniejszych.

2. Środowisko przyrodnicze Japonii.
Japonia jest położona na 2 archipelagach.95% powierzchni państw stanowią wyspy:
*Hokkaido *Kiusiu
*Sikoku *Honsiu

3.Obszar ten jest bardzo aktywny seirmicznie.
Jest położony na granicy płyt litosfery. Na terenie Japonii znajduję się 160 wulkanów.
Powierzchnia Japonii jest typowo górzysta. Niziny występują tylko na obrzeżach. Warunki przyrodnicze Japonii są niekorzystne dla życia człowieka.
4.Klimat
Japonia leży w strefie klimatów umiarkowanych i podzwrotnikowych. Występuje klimat morski.
5.Pokonywanie przeciwności przyrody.
-umiejętne i oszczędne wykorzystywanie surowców mineralnych i zasobów przyrody
-współpraca między narodowa
-styl życia kształtowany przez długoletnie tradycje
-duża część dochodów na edukacje i badania naukowe
6.Położenie geograficzne Indii.
Graniczy z Pakistanem, Chinami, Nepalem, Bangladeszem, Birmą.
Indie zajmują półwysep indyjski. Położone są na półkuli wschodniej i północnej. Mają dostęp do oceanu indyjskiego , Morza Arabskiego.
7.Ukształtownie powierzchni.
Indie są krajem wyżynnym. Centralną część państwa zajmuje wyżyna Dekan. Na północy kraju są Himalaje. Niziny występują na wybrzeżach.
Najdłuższe rzeki to: Ganges i Indus.
8.Klimat.
Indie znajdują się w strefie klimatów zwrotnikowych. Cała powierzchnia jest pod wpływem klimatu monsunowego. Na pustyni Thor panuje klimat skrajnie suchy, a w górach klimat górski. Największe opady występują na północy kraju.
Region Azji Południowo-zachodniej obejmuje: półwysep Arabski, Kraje bliskiego wschodu
Na półwyspie arabskim leżą: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Janem i Omen
Do krajów bliskiego wschodu zaliczamy: Afganistan, Liban, Syria, Iran, Irak, Jordania, Turcja, Cypr, Izrael.
Islam opiera się na 5 filarach wiary: wyznanie wiary, jałmużna, modlitwa, post, pielgrzymka do mekki. Kobiety w krajach islamskich zajmują niższą pozycję społeczna od mężczyzn.

Dodaj swoją odpowiedź