Bilansowanie równań reakcji redoks metodą bilansu elektronowego

By dobrać współczynniki metodą bilansu elektronowego należy:
1. Zapisać reakcje i określić stopień utlenienia
każdego atomu.
2. Wskazać co się utlenia i co się redukuje
3. Zapisać równania redukcji i utleniania
(równania połówkowe)
4. Metodą przeciwnych współczynników usunąć
z układu równań elektrony
5. Wpisać otrzymane współczynniki do równania reakcji
6. Określić pozostałe współczynniki stechiometryczne
7. Wskazać utleniacz i reduktor.

WAŻNE WSKAZÓWKI
- Gdy pierwiastek zmniejsza swój stopień utlenienia mówimy o redukcji
- Gdy pierwiastek zwiększa swój stopień utleniania mówimy o utlenianiu.
- Utlenianie (inaczej deelektronizacja) to proces utraty elektronów, a redukcja (elektronizacja) polega na - przyjmowaniu elektronów.
- W przypadku związków tj. I2 czy O2 w równaniach połówkowych należy rozważyć 2 atomy!
- Przy utlenianiu odejmujemy elektrony, a przy redukcji elektrony dodajemy.
- Pamiętajmy, że nie wszystkie atomy danego pierwiastka muszą zmienić swój stopień utleniania.
- Utleniacz się redukuje, a reduktor się utlenia.

Więcej w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Bilansowanie równań reakcji redoks metodą bilansu elektronowego

By dobrać współczynniki metodą bilansu elektronowego należy:
1. Zapisać reakcje i określić stopień utlenienia
każdego atomu.
2. Wskazać co się utlenia i co się redukuje
3. Zapisać równania redukcji i utleniania
(...