Wojna obronna Polski

Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku najazdem na Polskę Niemcy spowodowały, że Europa i świat zostały objęte kolejną wojną. Jej przyczyną były odwetowe i zaborcze dążenia faszystowskich Niemiec i ich sojuszników oraz polityka ustępstw stosowana wobec nich przez Wielką Brytanię i Francję. Działania planowane przez Hitlera jako konflikt niemiecko polski w wyniku wypowiedzenia 3 września Niemcom wojny przez Wielką Brytanię i Francję przekształciły się formalnie w konflikt ogólnoeropejski. Jednakże sojusznicy Polski nie podjęli działań wojennych pomimo przewagi nad siłami niemieckimi. Przeciwko Polsce Niemcy wystawiły liczną nowocześnie uzbrojoną i zmechanizowaną armię tworząc znaczną dysproporcję sił obydwu walczących stron. Plan wojny z Polską - znany pod kryptonimem Biały Plan zakładał prowadzenie błyskawicznej wojny totalnej. Utworzono dwie grupy armii: "Północ", która miała uderzyć z Prus wschodnich i Pomorza w kierunku Bydgoszczy, Torunia i warszawy oraz "Południe" która z Dolnego Śląska, Moraw i Słowacji miała nacierać w kierunku linii Sanu. Polska strona z myślą opracowaną w lutym 1939 roku planu działań przewidywała aktywną obronę granic i związanie znacznych sił niemieckich do momentu włączenia się do wojny sił sojuszniczych. Rachuby na silne natarcie sojuszników na Zachodzie okazały się nierealne.Przewaga liczebna, oraz masowy udział w walkach lotnictwa, a także rozmieszczenie sił polskich wzdłuż rozciągniętej granicy spowodowały, że po sześciu dniach bitwy granicznej oddziały wojska polskiego zaczęły się wycofywać na drugą linię obrony Narew-Wisła-San.
Przez tydzień broniła się ostrzeliwana przez pancernik "schleswig-holstein", dowodzona przez Henryka Sucharskiego załoga polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte w Gdańsku.Ciężkie walki prowadzono na Śląsku, w okolicach Krakowa, Tarnowa i Przemyśla.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

WOJNA OBRONNA POLSKI Mógłby ktoś krótko(!) opisać przebieg wojny obronnej Polski w 1939 roku (kampanii wrześniowej)? Wiem, że pani "dzieliła" nam ją na 3 etapy, więc jakby ktoś umiał, to niech napisze etapami.

WOJNA OBRONNA POLSKI Mógłby ktoś krótko(!) opisać przebieg wojny obronnej Polski w 1939 roku (kampanii wrześniowej)? Wiem, że pani "dzieliła" nam ją na 3 etapy, więc jakby ktoś umiał, to niech napisze etapami....

Język angielski

Pomoze ktos z dwoma zadaniamy z karty pracy wojna obronna polski w 1939 roku :(

Pomoze ktos z dwoma zadaniamy z karty pracy wojna obronna polski w 1939 roku :(...

Język angielski

wojna obronna Polski w 1939 roku. zadanie w zaloczniku prosze dam naj naj naj

wojna obronna Polski w 1939 roku. zadanie w zaloczniku prosze dam naj naj naj...

Język angielski

Potrzebuję krótkiej notatki na temat: Wojna obronna Polski-początek II wojny światowej. Bardzo Proszę o pomoc :)

Potrzebuję krótkiej notatki na temat: Wojna obronna Polski-początek II wojny światowej. Bardzo Proszę o pomoc :)...

Język angielski

WOJNA OBRONNA POLSKI. Czy Polska słusznie zrobiła, przystępując do wojny z Niemcami? Uzasadnij swój sąd. PROSZĘ!!!!!!!!!!!!!!

WOJNA OBRONNA POLSKI. Czy Polska słusznie zrobiła, przystępując do wojny z Niemcami? Uzasadnij swój sąd. PROSZĘ!!!!!!!!!!!!!!...

Język angielski

Wojna obronna Polski w 1939r.: a-jak było(przebieg i skutek walk w 1939 b-jak być powinno c-dlaczego nie było tak jak być powinno? d-wnioski(czy mozna było uniknąć klęski)

Wojna obronna Polski w 1939r.: a-jak było(przebieg i skutek walk w 1939 b-jak być powinno c-dlaczego nie było tak jak być powinno? d-wnioski(czy mozna było uniknąć klęski)...