Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002
Jan Kowalski
00-000 Warszawa
ul. Śliczna 301

Dyrekcja
II LO im. (imię szkoły)
w Warszawie

P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w roku szkolnym 2019/2020.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje. Poza tym chciałbym ukończyć studia związane z prawem i zostać prawnikiem lub sędzią.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski
(czytelny, własnoręczny podpis)

Dodaj swoją odpowiedź