Czym jest dom dla bohaterów ,,Ludzi bezdomnych" S.Żeromskiego? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o przywołanych do nich postaciach. Wykorzystaj znajomość całej powieści


Domem dla bohaterów ,,Ludzi bezdomnych" S.Żeromskiego jest nie tylko miejsce zamieszkania, ale także rodzina, stanowisko społeczne oraz ojczyzna.
Bohaterowie powieści bardzo cenią sobie swój dom rodzinny. Mile i czule o nim wspominają. Przebywają w nim czują się bezpiecznie i są szczęśliwi. Znają w nim każdy kąt, każdy mebel, który przypomina im minione wydarzenia. ,,Każdy z tych przedmiotów ma swoją historię w wprost należy do familii". Fragment ten wyraźnie potwierdza fakt iż każda rzecz znajdująca się w domu ma ogromne znaczenie dla jego mieszkańców.
Ważnym pojęciem jest również rodzina, która daje pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Znajdując się wśród najbliższych każdy czuje się bezpiecznie i szczęśliwie. Bohaterowie ,,Ludzie bezdomni" napewno liczyli się ze zdaniem swoich bliskich, co z pewnością pomagało w podejmowaniu trudnych decyzji. Rodzine moża nazwać ,,domem", ponieważ tworzy ona jedną całość i jest o a dla człowieka schronieniem przed trudnościami losu. Każda rodzina ma ciepło, miłość, którą rozlewa na innych członków familii. Takie ciepło jest potrzebne każdemu człowiekowi.
Bardzo ważne dla bohaterów powieści S.Żeromskiego była pozycja społeczna, szczególnie dla Judyma, który chciał osiagnąć jak najwięcej. Pragnął należeć do jakies grupy społecznej, która z pewnością pomagałaby mu odnaleść się wśród spoleczeństwa. Był lekarzem, który miał własne idee i chciał według nich postępować. Był przekonany, że pomagą mu nie tylko uzyskać cel, ale również podniosą jego rangę i wartość społeczną. Liczył na to, że zdobędzie zwolenników swojej myśli. Judym wstydził się tego skąd pochodzi i kim jest dlatego rzadko mówił o swojej rodzinie. W dzieciństwie miał świadomość, że aby osiągnąć sukces trzeba wysoko mierzyć. Dlatego uczył się bardzo pilnie, co zaowocowało w przyszłości. Niestety nadal nie może odnaleść się w świecie. Błąka się nie może znaleść sobie miejsca. Poświęcił się medycynie, zrezygnował dla niej nawet z miłości.
Dom, to nie tylko miejsce zamieszkania. Domem jest ojczyzna, miasto, w którym człowiek się urodził i wychował. Judym, który mieszkał kilka lat w Paryżu nie czuł się tam dobrze. Był kimś obcym. Wracając do Polski poczuł się tam potrzebny i już nie taki obcy i nieznajomy jak we Francji. W ojczyźnie znał o wiele więcej rzeczy oraz miał tu rodzine. Powrót do kraju był początkiem poszukiwań jego społeczeństwa. Nawet ojczyzna była ważna dla bohaterów powieści.
W domu, w którym nie znamy ani jednej rzeczy czujemy się obco i niepewnie. Nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Tak samo czuli się bohaterowie ,,Ludzi bezdomnych". ,,Wszystko to pokochamy, bo będzie nasze w krwawym trudzie zdobyte bez krzywdy niczyjej"-ten fragment wyraźnie mówi, że rzeczy, które są wykonane własnoręcznie są bardziej cenione w szanowane.

Dodaj swoją odpowiedź