Jak napisać recenzje? Aby Twoja recenzja była dobra

Recenzja
Recenzja to krytyczne omówienie utworu literackiego, filmu, przedstawienia teatralnego, pracy naukowej, obrazu itd.. Zamieszczamy w niej następujące informacje na temat dzieła:

*UTWóR LITERACKI: autor, tytuł, data powstania, wydawnictwo, zarys fabuł (czas akcji, przestrzeń, bohaterowie, wątki itd.), problematyka,język;

*PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE:tytuł, autor, fabuła, problematyka, reżyser, obsada aktorska, scenografia, muzyka, kostiumy, charakteryzacja, światło itp.;

*FILM: tytuł, autor scenariusza, gatunek filmowy, reżyser, fabuła, problematyka, odtwórcy ról, scenografia, zdjęcia, montaż, kostiumy, charakteryzacja, muzyka, efekty specjalne itp.

Analizujemy elementy struktury dzieła, zastanawiamy sie nad ich znaczeniem dla całości.
Wybieramy jednak to, co szczególnie nas zainteresowało lub wydaje nam się najistotniejsze.
Charakterystyczną cecha recenzji jest bowiem subiektywizm autora. Wyraża sie on nie tylko w ujawnionych opiniach i komentarzach, ale również w doborze zagadnień. W tej publicystycznej formie wypowiedzi występują też elementy perswazji, dzięki którym zachęcamy lub zniechęcamy potencjalnych czytelników czy widzów.

Aby Twoja recenzja była dobra...

*zbierz wiadomości, które mogą Ci się przydać. Zgromadź słownictwo specjalistyczne.
recenzując np. film, musisz wykazać się podstawową wiedzą na temat gatunków, rodzajów planów filmowych, montażu, zanć pojęcia: scenariusz, scenografia itp.

*nie opowiadaj całej fabuły! Określ problematykę, wspomnij o tym, co najciekawsze.

*Pamiętaj, aby przede wszystkim analizować, komentować i oceniać.
część informacyjna nie powinna zdominować Twojego tekstu.

*Część sprawozdawcza(informacje) i krytyczna mogą stanowić osobne fragmenty recenzji lub się przeplatać.

*Rzetelnie uzasadniaj swoje opinie

*Podkreślaj subiektywizm wypowiedzi, używając zwrotów: moim zdaniem;jestem przekonany;w mojej opinii;sądzę,że; odnoszę wrażenie,że; z całą pewnością itd.

*Dobitnie zachęcaj lub odradzaj. Zastosuj słownictwo perwersyjne, np. warto przeczytać; powinieneś zobaczyć; koniecznie zobaczcie;; nie polecam; odradzam itp.

Dodaj swoją odpowiedź