Wzort powstawania popularniejszych kwasów

Oto wzory powstawania i nie tylko kilku popularniejszych Kwasów:


KWAS CHLOROWODOROWY

-Wzór sumaryczny:
HCL

-Wzór strukturalny:
H-CL

-Wzór Reszty kwasowej:
CL

-Wzór powstawania:
H2+CL2->2HCL(gaz)

2HCL(gaz)->2HCL(po skropleniu ciecz)


KWAS SIARKOWODOROWY

-Wzór sumaryczny:
H2S

-Wzór strukturalny:
H

S
/
H

-Wzór Reszty kwasowej:
s

-Wzór powstawania:

H2+S->H2S(gaz)

H2S(gaz)->H2S(po skropleniu ciecz)


KWAS SIARKOWY(VI)

-Wzór sumaryczny:
H2SO4

-Wzór strukturalny:
O O-H
\ /
S
//
O O-H

-Wzór reszty kwasowej:
SO4

-Wzór powstawania:
H2O+SO3->H2SO4


KWAS SIARKOWY (IV)

-wzór sumaryczny:
H2SO3

-wZór strukturalny:
O-H
/
O=S

O-H

-Wzór Reszty kwasowej:
SO3

-Wzór powstawania:
H2O+SO2->H2SO3


KWAS AZOTOWY (V)

-Wzór sumaryczny:
HNO3

-Wzór strukturalny:
O
//
H-O-N
\
O

-Wzór Reszty kwasowej:
NO3

-Wzór powstawania:
H20+N2O5->2HNO3


KWAS WĘGLOWY

-Wzór sumaryczny:
H2CO3

-Wzór strukturalny:
O-H
/
O=C

O-H

-Wzór Reszty kwasowej:
C03

-Wzór powstawania:
H2O+CO2->H2CO3


KWAS FOSFOROWY (V) [WŁAŚCIWA NAZWA TO: ORTOFOSFOROWY (V)]

-Wzór sumaryczny:
H3PO4

-Wzór strukturalny:
O-H
/
O=P-O-H

O-H

-Wzór Reszty kwasowej:
Po4

-Wzór powstawania:
P4=5O2->P4O10

6H2O+P4O10->4H3PO4

Dziękuję by Drazel(wiek 14lat, sorry za ewentualne błędy ortogrqaficzne-jestem dyzlektykiem)

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Wzort powstawania popularniejszych kwasów

Oto wzory powstawania i nie tylko kilku popularniejszych Kwasów:


KWAS CHLOROWODOROWY

-Wzór sumaryczny:
HCL

-Wzór strukturalny:
H-CL

-Wzór Reszty kwasowej:
CL

-Wzór powstawania: