Charakterystyka Pana Tadeusza

Tytułowa postać utworu. Nadano mu imię na cześć Tadeusza Kościuszki. W chwili rozpoczęcia akcji mężczyzna, ma około dwudziestu lat. Jego rodzicami byli Jacek Soplica i dziewczyna, którą ten poślubił z rozpaczy po tym, jak Stolnik nie wyraził zgody na jego ślub z Ewą Stolnikówną. Nie wie, że jego ojciec żyje i ma wpływ na jego wychowanie. Synowiec Sędziego, któremu Jacek przed ucieczką za granicę powierzył wychowanie chłopca. Od wielu lat mieszkał w Wilnie, pod opieką surowego księdza, który wypełniał wolę ojca chłopaka. Dzięki temu Tadeusz wrócił do Soplicowa, mając „duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne”. Uczył się niechętnie, świadomy tego, że ma zostać wedle woli ojca polskim żołnierzem:

„Wiedział, że go myślano do wojska sposobić,
Że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę;
Ustawicznie do bębna tęsknił siedząc w szkole”. [Ks. I, 637 – 640]

Jednak po ukończeniu szkoły, zostaje wezwany do Soplicowa, gdzie dowiaduje się, że ma ożenić się i objąć gospodarstwo wuja. Jest młodzieńcem zdrowym, rześkim i przystojnym, co zawdzięcza krwi Sopliców. Po latach szkolnej dyscypliny, postanawia zażywać na wsi swobody i wszelkich uciech:

„z góry już robił projekt, że sobie pozwoli
Używać na wsi długo wzbronionej swobody”. [Ks. I, 625 – 626]

Po przyjeździe w swoim dawnym pokoju dostrzega dziewczynę, którą jest zauroczony. Przez pomyłkę za nieznajomą, bierze Telimenę i nawiązuje z nią krótki romans. Kiedy Tadeusz dostrzega swoją pomyłkę, odczuwa wyrzuty sumienia. Targany ciągłymi wątpliwościami, świadomy tego, że uwiódł Telimenę, chce popełnić samobójstwo. Do ostatniej chwili jest nieświadomy tego, że tuż obok jest jego ojciec. Tak naprawdę nie wiadomo, jak reaguje na wieść, że ksiądz Robak był w rzeczywistości Jackiem Soplicą. Po bitwie z Moskalami musi uciekać do wojska polskiego. Zakochany w Zosi, w chwili odjazdu, rezygnuje jednak z zaręczyn, ponieważ chce, by dziewczyna również obdarzyła go uczuciami. Ponownie nie godzi się na ich zmówiny podczas krótkiej wizyty w Soplicowie zimą. Zostaje ułanem, w bitwie odnosi ranę.

W Księdze XI dzieła pojawia się z ręką na temblaku jako polski oficer. W wyniku odniesionych ran zostaje oddelegowany jako instruktor, a potem ma zostać powołany do formułującego się w Nowogródku pułku. W ostatniej księdze bierze ślub z Zosią i wspólnie decydują o uwłaszczeniu chłopów. Tadeusz to ucieleśnienie czystości myśli, dążeń, pragnień i szlachetności.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Pana Tadeusza

Tytułowa postać utworu. Nadano mu imię na cześć Tadeusza Kościuszki. W chwili rozpoczęcia akcji mężczyzna, ma około dwudziestu lat. Jego rodzicami byli Jacek Soplica i dziewczyna, którą ten poślubił z rozpaczy po tym, jak Stolnik nie w...

Język polski

Charakterystyka Pana Tadeusza

"Pan Tadeusz"-tytułowa postac utworu autorstwa Adama Mickiewicza to bardzo młody mężczyzna mający zaledwie 20 lat. Jego matka zmarła od razu po jego narodzinach, a ojca nie zna, nie wie,że żyje i w pewien sposób ma wpływ na jego ...

Język polski

Obraz carskiej Rosji na podstawie "Pana Tadeusza" i "Dziadów" cz. III.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów „Pana Tadeusza” i „Dziadów” cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Adam Mickiewicz, wybitny poeta epoki romantyzmu, ...

Język polski

Charakterystyka Jankiela z "Pana Tadeusza".

Charakterystyka Jankiela

Adam Mickiewicz sportretował w ?Panu Tadeuszu? nie tylko szlachtę polską lecz też inne warstwy społeczne.
Przedstawicielem Żydów, którzy w ówczesnej Polsce stanowili dość liczną grupę społeczną ...

Język polski

Charakterystyka Zosi z "Pana Tadeusza"

Charakterystyka Zosi z "Pana Tadeusza"...

Język polski

Charakterystyka Zosi bohaterki "Pana Tadeusza".

Zosia jest bohaterką ,, Pana Tadeusza" , wielkiego dzieła Adama Mickiewicza. Pochodziła z rodu magnackiego- była córką Ewy Horeszkównej, wnuczką Stolnika Horeszki. Przez dwanaście lat, Zosia wraz z Telimeną, przebywała w Petersburgu....