Odmiana czasowników przez osoby

Tabela w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

odmiana czasowników przez osoby wollen mussen können

odmiana czasowników przez osoby wollen mussen können...

Język rosyjski

Odmiana czasowników przez osoby język rosyjski chodzi o te zaznaczone.

Odmiana czasowników przez osoby język rosyjski chodzi o te zaznaczone....

Język angielski

Odmiana czasowników przez osoby Czasownik to be - być

Odmiana czasowników przez osoby Czasownik to be - być...

Język polski

Plis potrzebuje na jutro. 1. Części mowy i ich pytania 2. Odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy 3. Jaka to osoba liczba czas i rodzaj czasownika 4. Odmiana czasownika w trybie przypuszczalnym 5. Akcent czasownika 6. Wyrażenie przyimkowe-co t

Plis potrzebuje na jutro. 1. Części mowy i ich pytania 2. Odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy 3. Jaka to osoba liczba czas i rodzaj czasownika 4. Odmiana czasownika w trybie przypuszczalnym 5. Akcent czasownika 6. Wyrażenie przyim...

Język niemiecki

Odmiana czasowników przez osoby.

Waschen - myć, prać
Ich - wasche
Du - wAschst
Er, Sie, Es - wAscht
Wir - waschen
Ihr - wascht
Sie, sie - waschen

Schlafen - spać
Ich - schlafe
Du - schlAfst
Er, Sie, Es - schlAft
Wir - schlafen