I. Krasicki "Żona Modna" cechy pana Piotra.

opis pana Piotra (w punktach) I.Krasicki

Pan Piotr:
- szlachcic, przywiązny do tradycji staropolskiej
- żyjący skromnie, nie ponad stan
- materialista
- uległy
- bezmyślny
- nie asertywny
- zbyt poczciwy
- dobroduszny
- wrażliwy
- cierpliwy
- szanował nakazy innych
- miał szacunek do swoich pracowników
- religijny

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Motyw szlachty - (załącznik)

Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytykowana i atakowana prze...

Język polski

Portrety par małżeńskich w literaturze i malarstwie od czasów najdawniejszych po współczesne. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

Małżeństwo to trwały, egalitarny związek mężczyzny i kobiety, powstały z ich woli i regulowany przez prawo. Zwykle kojarzy nam się z ogromnym szczęściem i radością. To także podział praw i obowiązków pomiędzy dwojgiem ludzi. W natu...